Verenigingsbox

Iedere bestuurder wil graag een sterke vereniging waarin sportief en respectvol gedrag de normaalste zaak van de wereld zijn. Een vereniging waar iedereen zich thuis voelt. De vraag waar bestuurders vaak mee worstelen is hoe het gesprek over ‘Sportiviteit & Respect’ op gang te brengen. Om hen hierbij te helpen is een toolkit ontwikkeld met tips en praktijkvoorbeelden: de Verenigingsbox.De Verenigingsbox geeft bestuurders een handvat om de dialoog aan te gaan met andere bestuurders, trainers/coaches, scheidsrechters, ouders en sporters. Hierbij kan een bestuurder gebruik maken van het boekje met tips voor het organiseren van succesvolle bijeenkomsten. Ook kunnen zij hiervoor de beleidskaarten gebruiken. 20 kaarten met theorie, tips en praktijkvoorbeelden over uiteenlopende onderwerpen: van het opstellen van gedragsregels of een clubarbitrageplan tot het organiseren van bijeenkomsten voor bijvoorbeeld ouders. De Verenigingsbox bestaat verder uit een coachboekje met uitleg over het principe ‘Sportief Coachen’ en een seizoensplan met een planning van de in te zetten interventies.

De sportgenerieke Verenigingsbox is voor alle verenigingen digitaal beschikbaar. Deze kan je hier downloaden. Een aantal bonden heeft een sportspecifieke Verenigingsbox ontwikkeld. Dit zijn de KNVB, KNHB, NTTB, NBB, Nefub en de KNGU. De KNWU, JBN, KNBSB, KNLTB, KNZB, NHV, NOB, NSkiV, SBN, KNAS, NBF, Nevobo, KNKB, KNKV, NRB en KNHS maken gebruik van een sportgenerieke Verenigingsbox. Verenigingen die aangesloten zijn bij een van de bovenstaande bonden kunnen een (fysieke) Verenigingsbox aanvragen bij hun bond. Als er vragen zijn over de Verenigingsbox, neem dan contact op met je bond.

Voor verenigingen die al hebben deelgenomen aan de verenigingstrajecten Sportief Coachen en Coach-de-coach, de workshop Sportief Besturen of werken aan een clubarbitrageplan met onder andere aandacht voor scheidsrechter coaching is de Verenigingsbox een handzame samenvatting. Met behulp van de Verenigingsbox kunnen zij direct zelfstandig aan de slag en werken aan een sterkere vereniging.

Lees hier het artikel over de Verenigingsbox in SPORT Bestuur en Management.

verenigingsbox

De inhoud van de Verenigingsbox bestaat uit:

Handleiding – Hoe gebruik je deze Verenigingsbox?
Dit is een handleiding voor verenigingsbestuurders met uitleg over hoe de Verenigingsbox te gebruiken binnen een vereniging.

Beleidskaarten
In de Verenigingsbox zijn 20 beleidskaarten opgenomen. Op iedere beleidskaart staat een specifiek onderwerp centraal, bijvoorbeeld gedragsregels of arbitragebeleid. Op de beleidskaarten staan zowel theorie als tips en praktijkvoorbeelden. Een beleidskaart biedt een verenigingen zo een duidelijk kader en handvat om zelf mee aan de slag te gaan.

Checklist – Hoe staat onze vereniging ervoor?
Het is altijd goed om te weten hoe je vereniging ervoor staat. Doe daarom een check met behulp van de checklist. Dan weet wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is.

Handleiding - Hoe verzorg je succesvolle bijeenkomsten?
In deze handleiding staan tips voor het succesvol organiseren van bijeenkomsten voor trainers/coaches, arbiters, ouders en sporters.

Coachboekje
In het coachboekje wordt het principe ‘Sportief Coachen’ uitgelegd. Ook staan in het coachboekje tips voor trainers en coaches om zelf op een positieve en sportieve manier te trainen en coachen.

Seizoensplan
Het seizoensplan geeft inzicht in wanneer de verschillende interventies van de Verenigingsbox het beste ingezet kunnen worden.

Het voorbeeld seizoensplan geeft inzicht in wanneer de verschillende interventies van de Verenigingsbox het beste ingezet kunnen worden. Verenigingen van de deelnemende bonden aan de sportgenerieke box kunnen via de volgende links hun eigen seizoensplan maken: KNAS, KNBSB, KNHS, KNKB, KNKV, KNZB, Nevobo, NHV, NOB, NRB, NSkiV, SBN.    

De onderdelen van de Verenigingsbox zijn voor alle sportverenigingen digitaal beschikbaar. Deze zijn hier te downloaden.

Verenigingen die aangesloten zijn bij de KNVB, KNHB, NTTB, NBB, NBF, Nefub, KNGU, KNWU, JBN, KNBSB, KNHS, KNLTB, KNZB, NHV, NOB, NSkiV, SBN, KNAS, Nevobo, KNKB, KNKV en NRB kunnen een Verenigingsbox aanvragen bij hun bond. Verenigingen die niet aangesloten zijn bij een van bovenstaande bonden kunnen geen fysieke Verenigingsbox aanvragen.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: