Samenwerking sport en onderwijs

Sportbonden en mbo/hbo-onderwijsinstellingen zijn de belangrijkste organisaties die een rol spelen in bij het opleiden van sporttechnisch, arbitrerend en bestuurlijk kader.

Sport en onderwijs slaan de handen ineen en gaan voor de gezamenlijke uitdaging:

 

Voor elke sporter een competente trainer/coach/instructeur en voor elke wedstrijd een competente scheidsrechter in een veilig sportklimaat, gecreëerd door competente sportbestuurders.

 

Met het verbinden van het project ‘Samenwerking Sport en Onderwijs’ aan de Sportagenda 2016 van NOC*NSF leveren zij hier een bijdrage aan.

 

Strategisch overleg

In het strategisch overleg komen vertegenwoordigers bij elkaar van sportbonden, brancheoverleg Sport en Bewegen (MBO) en Hogescholen Sportoverleg (HBO) met de bedoeling de onderlinge samenwerking te verstevigen. Het strategisch overleg heeft een meerjarenagenda samengesteld met daarin een 4-tal programma’s:
1.      Regionaal samenwerken
2.      Inzetten op de kwaliteit van de vrijwilliger
3.      Verbreden en verbeteren beroepsperspectief sportkader
4.      Monitoren

 

De uitvoering van de meerjarenagenda heeft prioriteit in de komende jaren. Dit moet leiden tot meer en beter opgeleid sportkader, regionale en landelijke afstemming en kennistransfer tussen sport en onderwijs.

 
Documenten

 
Projectteam

 • Robert Jan Janssen, Friesland College (mbo)
 • Thomas van de Staak, Landstede (mbo)
 • Ap te Winkel, Graafschap College (mbo)
 • Joan Janssens, Hanze Hogeschool (hbo)
 • Willem Looije, de Haagse Hogeschool (hbo)
 • Kees van Hardeveld, KNZB
 • Ingrid Koppelman, NTTB
 • Ton Meeles, KNVB
 • Joëlle Staps, Nevobo
 • Jan Minkhorst, NOC*NSF/Academie voor Sportkader
 • Bas van der Heijden, NOC*NSF/Academie voor Sportkader
 • Henk van de Wetering (BMC) - projectleiding