Algemeen

Soorten projecten

De projecten binnen de ASK kunnen grofweg ingedeeld worden in twee categorieën:

 1. ontwikkelagenda
 2. activiteiten met externe financiering.

 
Ontwikkelagenda

Jaarlijks geven de sportbonden aan voor welke projecten en activiteiten zij een gezamenlijke (bondoverstijgende) aanpak als meest effectief zien om doelstellingen te realiseren. NOC*NSF/ASK heeft in dit proces een coördinerende en faciliterende rol. Het resultaat van dit proces is de zogenoemde ontwikkelagenda.

 

Projecten en activiteiten op de ontwikkelagenda moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • Ze voldoen aantoonbaar aan een vraag of behoefte van meerdere bonden.
 • Meerdere bonden hebben aangegeven dat deze projecten of activiteiten prioriteit hebben.
 • Ze zijn gerelateerd aan de doelstelling om een bijdrage te leveren aan meer en/of beter sporttechnisch kader en vallen binnen een van de volgende aandachtsgebieden:
   • intake of EVC/EVK; 
   • BPV; 
   • aansturende en/of ondersteunende content; 
   • docenten;
   • PVB’s;
   • (kwaliteits)borging of vastleggen gegevens;
   • samenwerking met onderwijs/andere instellingen.

 

Daarnaast gelden een of meer van de volgende criteria:

 • Gezamenlijke ontwikkeling en/of uitvoering is effectiever.
 • Gezamenlijke ontwikkeling en/of uitvoering is goedkoper.
 • De producten of diensten vergroten het draagvlak en/of bevorderen de samenwerking tussen sportbonden onderling of met onderwijs en andere instellingen.

 
Activiteiten met externe financiering

Vanwege de expertise is NOC*NSF/ASK betrokken bij projecten die een andere (project)financiering hebben. Ook voor deze projecten gelden de hiervoor genoemde criteria.

 

Projectmatige aanpak

Zowel de uitvoering van de Ontwikkelagenda 2011 als de activiteiten met externe financiering kenmerken zich door een projectmatige aanpak. Projecten worden alleen opgestart als er voldoende bonden aan deelnemen. Die kunnen betrokken zijn als:

 • materiedeskundige;
 • begeleider/ondersteuner van het proces;
 • betrokkene bij pilots;
 • medebeoordelaar van het resultaat.