Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing

Centrale-Commisie-van-Beroep-voor-Toetsing

De Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCBT) behandelt beroepsprocedures, zoals omschreven in het Toetsreglement Sport. Al 17 sportbonden hebben hun krachten gebundeld en vormen één Centrale Commissie. 

Wanneer een cursist een sportkaderopleiding volgt binnen de Kwalificatie Structuur Sport bij een sportbond, en het niet eens is met de beslissing van de toetsingscommissie van de betreffende bond op zijn bezwaar of een uitspraak inzake fraude, dan kan hij daartegen in beroep gaan. Dit doet hij bij de Commissie van Beroep voor Toetsing die elke bond moet hebben volgens het Toetsreglement Sport. Door de CCBT hoeft niet elke bond zelf een Commissie van Beroep voor Toetsing op te zetten. Onderstaand zijn de handleidingen voor kandidaten en voor sportbonden te downloaden. 

Aanmelden

De CCBT is een mooi voorbeeld van de manier waarop bonden samen kunnen werken op het gebied van opleidingen! Vul om uw sportbond in te schrijven het formulier in. Voor vragen kunt u altijd een e-mail sturen naar centralecommissievanberoepvoortoetsing@nocnsf.nl.


Documenten