Kwalificatiestructuur Sport

De Nederlandse sport drijft op voldoende, goed en gekwalificeerd sporttechnisch kader. Een goede opleidingsinfrastructuur op het terrein van sportopleidingen levert een belangrijke bijdrage... Lees meer

EVC/EVK

Namens de Academie voor Sportkader is begin 2010 het project ‘Eerder Verworven Competenties / Eerder Verworven Kwalificaties’ (EVC/EVK) gestart. Het project heeft als doel (aankomende) trainers... Lees meer

Auditing

Toetsing, en de daarop gebaseerde kwalificatie, is een essentieel onderdeel van de kwaliteitsborging van sportkader. De kwaliteitsbewaking van de toetsing geschiedt door afname van audits... Lees meer

Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing

De ASK richt zich op het kwantitatief en kwalitatief verbeteren van het sportkader. Dit gebeurt zowel door reguliere als projectmatige werkzaamheden. Door de krachten te bundelen kunnen... Lees meer

Monitoring sportkader

In de Sportagenda 2016 staat het belang van de kwaliteit en kwantiteit van kader beschreven. Naast aanbod en accommodatie is goede begeleiding de sleutel naar verantwoord en plezierig sporten... Lees meer