Waarom kennis delen?

In het verleden hebben sportbonden kenbaar gemaakt de behoefte te hebben kennis te delen. Bonden zien in dat er van elkaar kan worden geleerd. Zij realiseren zich dat kennisdeling bijdraagt aan het versterken van de eigen organisatie.

 


Deze behoefte is voor de Academie voor Sportkader de reden geweest om jaarlijks kennisdelingsbijeenkomsten te organiseren waarbij sportbonden kennis uitwisselen, in sommige gevallen samen met het mbo/hbo.

Themabijeenkomsten

De Academie voor Sportkader organiseert vier keer per jaar een bijeenkomst voor de sportbonden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een bepaald thema of problematiek behandeld in bepaalde... Lees meer

Platform Kader Smal

Het Platform kader smal is het jaarlijks terugkerende congres dat de Academie voor Sportkader organiseert voor de sportbonden. Het Platform kader smal staat ieder jaar in het teken van... Lees meer

Platform Kader Breed

Het verschil tussen Platform kader breed en -smal is dat naast de sportbonden ook het onderwijs wordt uitgenodigd voor het Platform kader breed. Ook staat dit congres vaak in het teken van... Lees meer