wo 11 jan 2017
Voortgang SPEACH project en pilotweek in Groningen

In de nieuwsbrief van augustus 2016 hebben we al geschreven over de betrokkenheid van NOC*NSF/ASK in het Europese ‘SPEACH’ project. Doel is een sportdocent of trainer-coach bewust te maken van en te ondersteunen in het belang en bevorderen van een gezonde actieve levensstijl. Dit project sluit aan bij de Europese 'Health Enhancing Physical Activity' (HEPA)-doelen die zijn opgesteld. Deze zijn ontstaan vanuit de groeiende problematiek rondom zitgedrag/inactiviteit, overgewicht enzovoorts.

Er zijn diverse modules uitgewerkt welke door opleidingsinstituten (ALO’s en sportbonden) kunnen worden gebruikt om de bestaande opleidingen mee te verrijken. Tijdens een uitgebreide pilot, een week lang in Groningen, werden diverse modules met studenten en coaches 'real life' uitgevoerd. Zie bijgevoegd persbericht vanuit de SPEACH organisatie voor meer informatie.

Voor vragen kunt u terecht bij Jan.Minkhorst@nocnsf.nl.

 

Deel dit via: