wo 11 jan 2017
Verslag Platform Kader Breed 2016

Dinsdag 6 december waren we te gast bij Fit Academie Bokkeduinen waar we dit jaar, in samenwerking met ROC Amersfoort, het Platform Kader Breed hebben georganiseerd. Net als afgelopen jaar is PKB goed bezocht en mochten we rond de 130 deelnemers verwelkomen. 

De dag werd plenair geopend met een kort woordje vanuit de organisatie en een vertegenwoordiger van Fit Academie Bokkeduinen. Om vervolgens bewegend af te sluiten met een Energizer. Een goede opwarmer voor een interactieve kennisdelingsdag.

Gedurende de ochtend en middag konden de deelnemers een keuze maken uit een viertal lijnen, namelijk het 'Managen van opleidingen', 'Sterke verenigingen vragen om sterke bestuurders','‘Van coach met talent naar topcoach' en 'Sportkader en gezondheidszorg'. De laatste lijn werd alleen in de ochtend aangeboden.  

Tijdens het blok 'Managen van opleidingen' is onder andere gesproken over hoe we kwaliteit binnen opleidingen kunnen borgen. Aan de hand van een analyse-instrument werd gedurende dit gedeelte gekeken naar waar de meeste kwaliteitswinst valt te behalen. Het blok 'Sterke verenigingen vragen om sterke bestuurders' werd ingeleid door een aantal pitchers van diverse bestuurlijke initiatieven om vervolgens met elkaar in gesprek en discussie te gaan.

'Van coach met talent naar topcoach' richtte zich op een leven lang leren voor trainers en coaches, waarbij de koppeling naar de praktijk werd gemaakt door vier coaches uit de sportwereld. In de ochtend ging 'Sportkader en gezondheid' met gastspreker Carl Verheijen in op het 'nu en de toekomst'. Het 'nu' ging over de huidige situatie; op welke manier kom jij in aanraking met zorgverleners en met het bevorderen van gezondheid? Gevolgd door op welke manier dat wenselijk zou zijn in de toekomst. Vervolgens werd gezamenlijk gesproken over wat daar voor nodig is en hoe we hier gezamenlijk aan kunnen bijdragen.

Kortom een geslaagde en inspirerende dag, waarbij we als organisatie nieuwe ideeën hebben opgedaan voor volgend jaar. Het jaar 2017 belooft een bijzonder jaar te worden, waarin we het tienjarige bestaan van de Academie voor Sportkader gaan vieren. We zullen hier dinsdag 28 november 2017 gezamenlijk bij stil staan tijdens Platform Kader Breed 2017. Zet deze datum alvast in de agenda.

Deel dit via: