do 23 mrt 2017
Uitnodiging Expertclass KSS 2017

Datum: 3 april 2017

Tijd: 13.00 tot uiterlijk 16.00 uur,

Plaats: ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein

Op 30 mei 2016 is tijdens een expertclass besloten tot een herijking (klein onderhoud) van de KSS 2012. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van zes sportbonden heeft de herijking uitgevoerd en de toetsdocumenten bijgesteld. 

Bij de herijking zijn geen wijzigingen aangebracht in de beheersingscriteria. Wel zijn de

mbo-competenties verwijderd, bepaalde kerntaken facultatief gemaakt, titels en resultaten van werkprocessen geherformuleerd en dubbele beheersingscriteria gemarkeerd zodat die –onder bepaalde voorwaarden- kunnen worden geschrapt. De wijzingen zijn ook doorgevoerd in de toetsdocumenten. Bovendien is toetsen op basis van werkprocessen mogelijk gemaakt.

De aangepaste kwalificatieprofielen en toetsdocumenten worden in het voorjaar van 2017 van kracht. Dat wil zeggen dat ze vanaf de vaststelling kunnen worden gebruikt. In kader van de audits blijft tot het volgende grote onderhoud de KSS 2012 ook van kracht. De werkgroep vindt de herijkte KSS 2017 een verbetering en denkt dat bonden er hun voordeel mee doen.

Tijdens de expertclass op 3 april 2017 wordt het resultaat toegelicht en besproken. Heeft u zich al aangemeld? Zo niet, meld je aan via deze link.

Doelstellingen
De expertclass heeft als doelstelling uw vragen over de KSS 2017 en de bijbehorende toetsdocumenten te beantwoorden en van gedachten te wisselen over de consequenties van de veranderingen. 

Gesprekspunten

  1. Doelen expertclass en vragen
  2. Aanleiding tot herijking (klein onderhoud) KSS 2012
  3. Proces en resultaten herijking
  4. Bespreking KSS 2017 en de toetsdocumenten
  5. Conclusies en vervolg

Enkele voorbeelddocumenten worden voorafgaand aan de expertclass gemaild. 

Voor vragen en nadere toelichting kan men terecht bij de projectleider Alijd Vervoorn (alijd.vervoorn.sec@planet.nl).

Deel dit via: