di 18 jul 2017
Terugblik Platform Kader Smal van 15 juni

Op donderdag 15 juni heeft Platform Kader Smal plaatsgevonden bij Hockeyclub Den Bosch. De dag werd plenair geopend om vervolgens uiteen te gaan in twee workshops. De workshops die in de middag centraal stonden, waren ‘Goed sportkader’ en ‘Sport en onderwijs’.

In de workshop ‘Goed sportkader’ is er gestreefd naar het leveren van een bijdrage aan goed sportkader. In de workshop was het doel om hulpmiddelen te bezien in het perspectief van goed sportkader, door onder andere ‘good practices’ uit te wisselen. De workshop ‘Sport en onderwijs’ ging onder andere in op de gezamenlijke aandacht voor het arbeidsmarktperspectief, de verschillen waarop invulling wordt gegeven aan de samenwerking met het onderwijs en het monitoren van studenten die een sportopleiding hebben gevolgd. 

Avondprogramma

Het avondprogramma stond in het teken van het opgestarte Heerema-programma. Eind december 2016 heeft de Tweede Kamer een amendement van Rudmer Heerema aangenomen. Hiermee is een extra bedrag vrijgemaakt voor het versterken en ontwikkelen van sportkader en vrijwilligers.

Gezamenlijk zijn we op zoek gegaan naar welke trajecten voor bonden interessant zijn om over door te praten, waarbij het eerste gedeelte vooral gericht was op de mogelijkheden tot betrokkenheid van bonden. Na het plenaire gedeelte, is de groep uiteen gegaan en is er ingezoomd op een aantal specifieke trajecten. In de deelsessies is ingezoomd op de trajecten trainersbegeleiding, platform sportopleiders, e-learning en arbitrage.

Wil je betrokken worden of meer weten over het programma of bepaalde trajecten, neem dan contact op met Anouk ter Bille, anouk.terbille@nocnsf.nl.

 

 

Deel dit via: