wo 25 apr 2018
Sportopleidingen.nl

Aanleiding

Voldoende en competent kader is een belangrijk uitgangspunt in de sportagenda 2017+. Het blijven (bij)scholen van goed sportkader wordt echter steeds moeilijker en zeker voor kleinere bonden. Onderzoek wijst uit dat de helft van alle sportbonden die een trainersopleiding op niveau 3 aanbiedt, dit doet voor minder dan 15 deelnemers per jaar. En soms zelfs beduidend minder dan 15. Dat betekent dat voor 15 of minder deelnemers het materiaal up to date gehouden moet worden, de docenten (en andere opleiders) geschoold moeten worden en de organisatie neergezet moet worden. Dat is ontzettend veel werk. En het stopt natuurlijk niet bij een opleiding.

Één centraal punt waar sportbonden hun sportkader naar kunnen verwijzen voor kwalitatief goede (bij)scholingen

Het bieden van kwalitatief goede bij- en/of nascholingsmogelijkheden blijkt voor veel sportbonden nog lastiger. En ook hier zijn de problemen voor de kleinere bonden het grootst. Binnen deze bonden worden de werkzaamheden vaak door vrijwilligers gedaan. Als er al Fte’s voor beschikbaar zijn, is dit meestal niet meer dan 0,1 of maximaal 0,2 Fte

Overeenkomstig de transitie in de sport willen we ook binnen het opleiden van kader meer samenwerken. Doel van sportopleidingen.nl is dat de sportbonden ontzorgd worden als het gaat om het (bij)scholen van sportkader. Door 1 centraal punt te creëren waar alle bijscholingen staan, hoeven sportbonden minder tijd te steken in het aanbod van bijscholingen. Om dit te realiseren zijn in 2016 zo’n 30 bonden bij elkaar gekomen in een eerste stap tot het realiseren van sportopleidingen.nl. Alle aanwezige bonden hebben de steun toegezegd aan het initiatief.

Van belang is dat ook sportbonden hun aanbod van opleidingen en bijscholingen op sportopleidingen.nl zetten. Dat maakt het aantrekkelijker voor derden om hun aanbod te plaatsen en geeft ook de kans dat trainers zich via deze weg voor een bondsopleiding zullen opgeven (in de praktijk zal dat echter bijna altijd toch nog via de site van de bond blijven lopen).

Wat kan Sportopleidingen.nl voor een bond betekenen?

Sportopleidingen.nl is nog volop in ontwikkeling. Momenteel is hier het aanbod te vinden van het Academie voor Sportkader (ASK) en vier bonden (Badminton, Biljarten, Handboogschieten, Roeien). De KNKB (korfbal) heeft inmiddels ook hun medewerking toegezegd.

Door de opleidingen en bijscholingen van meerdere bonden op één plek te presenteren, willen we laten zien wat er allemaal mogelijk is binnen het sportkader. De verschillende doelgroepen (arbitrage, bestuur, ouders, vrijwilligers, trainer-coach-instructeur) kunnen met slimme filters en een uitgebreide zoekmachine op zoek naar de opleiding of bijscholing die het beste bij hun past zonder daarbij alle individuele sites van de sportbonden te hoeven bezoeken.

Het is mogelijk om samen te werken met het ASK en alle inschrijvingen voor een opleiding of bijscholing via sportopleidingen.nl te laten verlopen, maar de meeste bonden zullen hier niet voor kiezen. In de meeste gevallen zal naar de eigen website van de bond worden doorgelinkt zodat daar de inschrijving kan plaatsvinden.

Bonden houden op die manier alles zelf in de hand en profiteren van een extra platform om hun opleiding of bijscholing te presenteren. Zorg dus ook dat jij als sportbond op sportopleidingen.nl komt en neem contact op met projectleider Erik Kleinpenning (erik@kleinpenningmedia.nl).

Wat zijn de kosten?

Alle sportbonden mogen hun aanbod zonder enige kosten op sportopleidingen.nl plaatsen. Deel de informatie met het ASK, en zij zorgen voor publicatie. Alleen als er voor wordt gekozen om dit via een technische oplossing zoals een API te doen, moeten er mogelijk kosten worden gemaakt om de koppeling tot stand te brengen. Dit is voor eigen rekening van de bond. Het voordeel van een API is dat eventuele wijzigingen die op de eigen website worden gemaakt aan bijvoorbeeld de tekst, ook direct worden aangepast op sportopleidingen.nl.

Wat is de rol van commerciële partijen?

Diverse bonden laten hun opleiding of bijscholing verzorgen door commerciële partijen. Deze partijen kunnen ook een plek krijgen op sportopleidingen.nl. Dit zal in het eerste jaar gratis zijn, maar daarna zal een vergoeding worden gevraagd. Deze inkomsten zijn nodig voor het beheer en om de site verder te ontwikkelen. Ook sportservicebureaus kunnen een plek krijgen op dit nieuwe platform.

Sportopleidingen.nl en onze collega’s van de sportservicebureaus

Ook de scholingen die de diverse sportservicebureaus vormen een waardevolle aanvulling voor sportopleidingen.nl. Dinsdag 22 mei zal sportopleidingen.nl gepresenteerd worden in Sportkracht 12 en daarna zullen we de verschillende sportservicebureaus ook individueel benaderen.

Sportopleidingen.nl en het onderwijs

Ook alle scholingen en opleidingen binnen het onderwijs zullen hopelijk een plaats vinden op sportopleidingen.nl. We hebben er echter voor gekozen om eerst de sportbonden te benaderen. Het onderwijs zal in de 2e helft van 2018 actief benaderd worden. Mocht je als onderwijsinstelling echter voordien al interesse hebben, kan je contact opnemen met projectleider Erik Kleinpenning (erik@kleinpenningmedia.nl).

Hoe communiceren we over dit platform?

We streven er naar om op korte termijn 10-15 bonden mee te laten participeren. Pas daarna willen we samen met alle bonden naar buiten treden, bijvoorbeeld met een gezamenlijk persbericht.

Meer informatie over sportopleidingen.nl

Neem bij eventuele vragen contact op met Remco Haring (NOC*NSF/ASK) of projectleider Erik Kleinpenning.

Deel dit via: