do 23 mrt 2017
Projectleiders van sportbonden gezocht om ‘amendement Heerema’ uit te voeren!

Als gevolg van een extra financiële impuls vanuit het ministerie van VWS voor het programma "Clubkaderontwikkeling" is het nodig om de projectorganisatie achter de "Sportkader Ontwikkelagenda" uit te breiden met een aantal projectleiders van sportbonden. Er wordt gezocht naar personen die vanuit de eigen sportbondorganisatie, tijdelijk en parttime, gedetacheerd kunnen worden voor de periode 1 april 2017-31 december 2017.

De omvang van de detachering is sterk afhankelijk van de gekozen werkzaamheden en wordt in onderling overleg bepaald. De minimale omvang is 1 dagdeel per week (0,1 FTE). Een beknopte omschrijving van de (deel)projecten is hieronder te vinden.

Ontwikkelagenda clubkader(ontwikkeling)
Samen met, voor en door sportbonden voeren we in de sport de "Sportkader Ontwikkelagenda" uit. Dit programmaonderdeel van de Sportagenda 2017+ wordt vanuit NOC*NSF geleid door programmamanager Jan Minkhorst. Het hogere doel van de "Sportkader Ontwikkelagenda" is: "voor iedere sporter een bekwame trainer-coach of instructeur; voor iedere wedstrijd een bekwame scheidsrechter of official in een plezierig sportklimaat gecreëerd door bekwame sportbestuurders".

Inhoudelijk
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gaan de sportbonden en NOC*NSF een eenmalig impuls programma uitvoeren (amendement Heerema 2016) waarvan de kern wordt omschreven als het versterken van de breedtesport met name op het gebied van het ontwikkelen van kader & vrijwilligers. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft expliciet aan dat het budget alleen bedoeld is voor ontwikkelingsactiviteiten en niet voor uitvoeringsactiviteiten

De keuze is dan ook gemaakt om de huidige "Sportkader Ontwikkelagenda" als uitgangspunt te nemen en activiteiten te ontplooien die dit programma, versterken, verdiepen of verbreden. En binnen de transitie wordt aansluiting gemaakt tussen deze aanvraag en de ontwikkeling van de open sport university.

Voor een groot aantal activiteiten blijven de bestaande projectleiders verantwoordelijk die nu al de deelprogramma’s trekken en uitvoeren. In aanvulling hierop zoeken we versterking van nog een aantal projectleiders van sportbonden. De te ontwikkelen producten en diensten moeten ook ten goede komen aan sportbonden en dus is de betrokkenheid van medewerkers van sportbonden als projectleiders cruciaal.

Hieronder zijn de betreffende deelprogramma’s beknopt weergegeven. Tussen haakjes staat de het aantal begrote uren m.b.t. de mogelijke detachering.

Deelprogramma 1: Ontwikkeling van bestuurders op lokaal/regionaal niveau
Traject 1: Het opzetten van een 8-tal sport brede regionale conventies voor clubbestuurders en het ontwikkelen van een businessmodel om deze conventies te kunnen voortzetten in 2018. (detachering 16 uur).

 Traject 3: Het ontwikkelen van de module/minor 'HRM-beleid/vrijwilligersmanagement' voor (club)besturen. Gericht op bestuurders van vrijwilligersorganisaties en studenten uit het HBO onderwijs (detachering 4 uur).

Deelprogramma 2: Opleiden van (startende) trainer-coaches en instructeurs en implementatie op clubniveau
Traject 4: Introduceren 'trainersbegeleiding op de club'
Trainers, coaches en teambegeleiders zijn meest bepalend voor de sportbeleving van de sporters. De ervaring leert dat bij verenigingen waar trainersbegeleiding structureel ingebed is sporters meer plezier beleven en sociaal veiliger is. Ook is het verloop van trainers0coaches beduidend lager. De projectleider is betrokken bij opzetten en coördineren van activiteiten die de implementatie van de trainersbegeleiding op lokaal niveau realiseert (detachering 20 uur).

Traject 8: Het opzetten van een raamwerk voor het 'leven lang coachen programma' voor trainer-coaches en instructeurs (met ambitie). Dit traject bevat meerdere onderdelen waaronder het verbeteren van inhoudelijke en organisatorische afstemming van opleidingen volgens de kwalificatiestructuur Sport en bijscholingen aangeboden door verschillende stakeholders en de mogelijkheden voor EVC-EVK trajecten (detachering 16 uur)

Parallel daaraan loopt een programma voor een haalbaarheidsonderzoek naar de behoefte en ontwikkelingsmogelijkheden van een talentherkenning- en talentprogramma voor coaches vanaf KSS-niveau 3 (detachering 4 uur).

Deelprogramma 3: Het vergroten van de kwaliteit en kwantiteit van arbitrerend kader
Traject 10: Ontwikkelen en pilotten van uitvoeringsplan om sportbreed het aantal vrouwelijke scheidsrechters/officials te verhogen (detachering 8 uur).

Deelprogramma 4: Het vergroten van de kwaliteit van opleiders en opleidingen/scholingen
Traject 13: Door ontwikkelen van gezamenlijke opleidingen via sportopleidingen.nl (detachering 8 uur).
Traject 14: Het creëren van een landelijke sportbrede kwaliteitsimpuls voor opleiders in de sport (detachering 8 uur).

Profiel

  • WO/HBO+ werk- en denkniveau;
  • Werkzaam bij een sportbond of aanpalende organisatie
  • Minimaal twee jaar aantoonbare werkervaring in met projectleiding
  • Kennis en gevoel bij de doelgroep clubkader;
  • Ondernemend, kansen zien in verbindingen;
  • Accuratesse: betracht zorgvuldigheid en blijft ook onder tijdsdruk oog te hebben voor details;
  • Zelfstandigheid: plant eigen werkzaamheden op een inzichtelijke manier in, denkt oplossingsgericht en weet tijdig anderen in te schakelen.

Detacheringsvoorwaarden
Het betreft hier een detachering voor de periode van 1 april 2017 tot en met 31 december 2017. We houden in de begroting rekening met maximaal schaal 10 cao-sport. De vergoeding van de detachering wordt bepaald op basis van actueel huidig salarisniveau bij organisatie aangevuld met alle werkgeverslasten en onkostenvergoedingen

Informatie en sollicitatie
Bovenstaande betreft een beknopte beschrijving. Met nadruk wordt aangegeven dat combinatie van activiteiten tot meerdere dagen of dagdelen tot de mogelijkheden behoort.

Voor meer inhoudelijke informatie en een nadere verkenning van de mogelijkheden kun je contact opnemen met Jan Minkhorst (Programmamanager Clubkaderontwikkeling), 0614-914645.

of jan.minkhorst@nocnsf.nl. Een beknopte sollicitatie inclusief CV kunt u, tot uiterlijk 31 maart 2017 sturen naar hr@nocnsf.nl.

Deel dit via: