di 03 okt 2017
Project E-learning

De Academie voor Sportkader heeft een aantal formats (didactische formats om kennis over te brengen via e-learning) aangekocht bij UNI-learning. Met deze fomats kunnen ASK en sportbonden  e-learnings aanmaken, ontwerpen en uitzetten. Voor sportbonden is de creatorslicentie tot en met 2018 met een maximaal aantal licenties gratis.

Gedurende de licentie kunnen de creators zoveel e-learnings aanmaken als wenselijk is. Na het aanmaken blijft de mogelijkheid bestaan om de e-learnings te updaten of kleine wijzigingen in aan te brengen. De e-learnings zijn responsive (geschikt voor pc, laptop, pads en smartphone’s). Bonden en ASK betalen daarbij op basis van een gebruikersstaffel een fee per deelnemer van e-learning per maand (zie laatste alinea ).

7 bonden hebben zich tot dus ver aangemeld als creator en zijn vanaf april actief aan de slag met het ontwikkelen van e-learnings. ASK heeft als pilot de e-learing: 4 inzichten over trainerschap ingezet en de opleidingen in e-learning op o.a. S.I. worden nu ontwikkeld.

De Academie voor Sportkader is voornemens om het aantal formats uit te breiden (op basis van de wensen van bonden en eigen inzet) en om het aantal creators-licenties uit te breiden. Dit wordt bekostigd uit het Heeremabudget. In de huidige formats ligt de nadruk op het ontsluiten van kennis en het creëren van awareness. Een toetsingstool / examen format is bijvoorbeeld nog niet beschikbaar.

 Export en rapportage

Exportrapportages gericht op de stakeholder:

 • NOC*NSF krijgt per aanbieder (bond, ASK) op aantallen per maand een export (voor o.a. de financiële afwikkeling).
 • Bond/Aanbieder e-learning: ziet op dashboard tool gegevens mbt gebruik en gebruiker
 • Docent/praktijkbegeleider ziet input van de deelnemers die hem/haar is toegewezen
 • Deelnemer ziet eigen input en kan in zijn/haar account zien wat en hoe de e-learnings zijn verlopen en wat de input is geweest.

Workshops

Om sportbonden en eigen medewerkers in staat te stellen om een e-learning goed te ontwikkelen, wil ASK ook een drietal workshops ontwikkelen om kennis en kunde te versterken.

1 Hoe en waarom gebruik je e-learning binnen je opleiding, vertaling doelstellingen opleiding naar e-learning, hoe ziet een plan van aanpak eruit om een e-learning te ontwikkelen.

2 wat en welke content heb je nodig om een boodschap over te brengen en de e-learning te op te bouwen.

3 hoe werkt het systeem (daadwerkelijk bouwen van de e-learning in het systeem van UNI-learning)  

De huidige formats:

Smartpage: gericht op theorie (verwerkingsvragen, let op GEEN resultaat!

  • Foto + filmpje + meerkeuze vraag en stellingen waar/niet waar
  • Badminton gaat hier een voorbeeld in ontwikkelen op niveau 2 Baantrainer
 • Flashcards: dril tool
  • Om zaken uit het hoofd te leren : kenniskaartjes
  • Vragen stellen: wat mag je wel doen; optie a,b of c
  • Minimaal 2x een vraag goed hebben
  • Rap tempo
  • Mogelijkheid tot online realtime ranking
  • Leuke manier voor spelregels en andere feitelijke kennis.
 • Zelfscan:
  • Intropagina, gesloten vragen, openvragen, vragenstellen
  • Score vragen 1 tot 10
  • Uit te printen voor deelnemers.
  • Voorbeeld 4 inzichten van ASK
 • Alles hierboven gekoppeld: bijvoorbeeld eerst smartpages, dan flashcards tot slot assessment

 

Kosten:

 • De creators licentie via ASK is gratis.
 • Voor het gebruik (door deelnemers en iedereen die inlogt op het systeem (docenten, medewerkers bond/ASK), etc) wordt betaald per activatie per maand (max 3 euro).
 • Additionele kosten: indien een koppeling gewenst is voor de omgeving (Ledenadministratie/leeromgeving/etc) kan dit worden ingericht door de aanbieder UNI-learning.

Voor deelnemers aan de e-learning geldt het volgende:

De e-learning wordt stand alone aangeboden. Dit houdt in dat je jouw deelnemers (na ze in het systeem te hebben aangemeld) een link stuurt waarop zij de e-learning kunnen volgen. Als bond (aanbieder van de e-learning) wordt per deelnemer per maand betaalt aan NOC*NSF. Voor meer informatie: opleidingen@nocnsf.nl.

 

Deel dit via: