di 03 okt 2017
Programma Clubkaderontwikkeling

Eind 2016 heeft de Tweede Kamer het amendement van Rudmer Heerema aangenomen, hierdoor is er een extra bedrag vrijgekomen voor ’het versterken van de breedtesport in Nederland’ met name op het gebied van het ontwikkelen van sportkader en vrijwilligers. Het bedrag wordt momenteel ingezet om reeds gestarte of eerder aangedragen activiteiten en projecten te verbreden, te verdiepen of te versnellen. Het programma omvat 16 trajecten, die zijn onderverdeeld onder 6 deelprogramma’s.

Tijdens Platform Kader Smal, dat heeft plaatsgevonden op 15 juni, stond het Heerema-programma centraal voor de bonden. Gezamenlijk zijn we op zoek gegaan naar welke trajecten voor bonden interessant zijn om over door te praten. Daarnaast zijn de mogelijkheden tot betrokkenheid besproken, om vervolgens in te zoomen op een aantal specifieke trajecten. De kracht van het Heerema-programma ligt ingesloten in het ’door bonden, voor bonden en met bonden’. De betrokkenheid van sportbonden vindt enerzijds plaatst door de detachering van 10 projectleiders vanuit diverse bonden. Anderzijds willen we zoveel mogelijk bonden breed laten participeren bij de ontwikkeling van producten en/of diensten en implementatie. 

Heeft u deze kans gemist en wilt u als bond alsnog betrokken raken bij een traject? Hier treft u een overzicht van deelprogramma’s, trajecten, projectleiders en opdrachtgevers. Wilt u meer informatie of wilt u in contact komen met een projectleider(s) van een bepaald traject(en), neem dan contact op met Anouk ter Bille, anouk.terbille@nocnsf.nl.

Deel dit via: