di 03 okt 2017
Platform Kader Breed: Academie voor Sportkader 10 jaar!

Academie voor Sportkader 10 jaar!

De Academie voor Sportkader bestaat 10 jaar en dat willen we op dinsdag 28 november met jullie vieren! Platform Kader Breed staat deze dag in het teken van het 10 jarig jubileum, waarbij enerzijds wordt teruggekeken op de afgelopen 10 jaar. Anderzijds willen we vooral de ervaring van afgelopen 10 jaar gebruiken om met jullie de toekomst van de Academie voor Sportkader te bepalen.

Programma
De dag wordt plenair geopend door in vogelvlucht de 10 jaar van de Academie van Sportkader te doorlopen. Het ochtend programma sluit hierop aan door ‘back to the future’ te gaan en ons te richten op het positioneren en profileren van ASK. Vanuit verschillende perspectieven, o.a. het onderwijs, de overheid, het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt, willen we met de deelnemers kijken naar de toekomst van de Academie voor Sportkader. Om de verschillende perspectieven goed vertegenwoordigd te hebben, dagen we jullie uit om iemand uit de praktijk mee te nemen (#Ik neem je mee)! In de middag organiseren we net als voorgaande jaren een workshopparade, met als achterliggende gedachte dat we de doelgroepen vanuit de perspectieven zo breed mogelijk willen bedienen.

Vragen of opmerkingen
Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar: anouk.terbille@nocnsf.nl. Schrijf in ieder geval dinsdag 28 november alvast in de agenda! De uitnodiging vind je hier.

Deel dit via: