wo 11 jan 2017
Opleider 4 en 5 zijn ingeschaald in het NLQF!

De Kwalificatiestructuur Sport (KSS) heeft een aparte kwalificatielijn voor opleiders. In die lijn zitten de opleider 4 en 5. Opleider 4 is de praktijkbegeleider. Opleider 5 is iemand die gekwalificeerd is voor de rollen van expert, leercoach én PVB-beoordelaar. Opleider 4 en 5 zijn nu ingeschaald in het Nederlandse Kwalificatieraamwerk (NLQF).

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) maakt het mogelijk om kwalificaties uit de KSS te vergelijken met die uit het onderwijs. De inschaling geschiedt door het nationaal coördinatiepunt NLQF op basis van een onderbouwing. De opleider 4 is ingeschaald op NLQF 4 en de opleider 5 op NLQF 5. In vergelijk met kwalificatieniveaus uit het reguliere onderwijs zijn dat respectievelijk 'mbo 4' en 'associate degree' (zie ook www.nlqf.nl).

Het NLQF is gekoppeld aan het Europees kwalificatieraamwerk (EQF). Vermelding van het NLQF-niveau op het diploma draagt bij aan de civiele waarde van het diploma. Het maakt voor de bezitter en (potentiële) werkgevers, dus zowel nationaal als internationaal, inzichtelijk wat het kwalificatieniveau is.

Sportbonden die een geldige positieve audituitslag hebben en die alle PVB’s van een kwalificatie toetsen zijn gerechtigd om het logo met de NLQF inschaling op het diploma te zetten. Dit geldt naast opleider 4 en 5 ook voor de trainer-coach 3, 4 en 5. Deze kwalificaties zijn reeds ingeschaald op NLQF niveau 3, 4 en 5.

De onderbouwing van de inschaling is te vinden op de website van de ASK.

Voor nadere informatie over het logogebruik van NLQF en voor vragen kan men terecht bij de auditorganisatie en Alijd Vervoorn: alijd.vervoorn.sec@planet.nl.

Deel dit via: