di 03 okt 2017
Organisatie sportkaderopleidingen

De Academie voor Sportkader verzorgt voor sportbonden de administratieve werkzaamheden bij sportkaderopleidingen. Dit betekent dat deze sportbonden tijd en ruimte hebben om de sportkaderopleidingen te innoveren, het proces efficiënter te laten verlopen en de aansluiting van aanbod op vraag te verbeteren. Daarnaast helpt de Academie voor Sportkader om de prijselasticiteit van sportkaderopleidingen tegen het licht te houden, zodat de outsourcing van administratieve werkzaamheden nagenoeg kosteloos kan worden ingezet.

Voorbeelden van werkzaamheden die gedaan kunnen worden door de Academie voor Sportkader:

  • Verwerken aanmeldingen met deelnemers
  • Koppelen docenten
  • Koppelen locatie aan bijeenkomst
  • Informeren en communicatie met deelnemers en docenten
  • Terugkoppeling GO / NO GO moment (te weinig/te veel deelnemers)
  • Materialen informatie/versturen

Meer informatie? Stuur een e-mail naar opleidingen@nocnsf.nl.

Deel dit via: