vr 05 mei 2017
Meer sportplezier door gezonde leefstijl

schijfvanvijf

Als trainer ga je uit van het talent en de interesses van je sporters. Je zet ze in hun kracht en laat ze plezier en succes ervaren in de sport. Zo lever je een bijdrage aan de ontwikkeling, gezondheid en blijvende sportdeelname van het kind. Op Anti Dieet Dag staan we stil bij het belang van een gezonde leefstijl.

(Crash-)Diëten zorgen er voor dat je snel afvalt, maar dit gaat ten koste van een gezonde voeding en van je spieren. Ook zorgt het voor minder energie, bijvoorbeeld tijdens het sporten. Het is dus belangrijk om een gezonde leefstijl te hebben.

Als trainer in de sportvereniging kun je hier een grote stimulerende rol in spelen. De scholing Trainen en coachen van jeugd gericht op een gezonde leefstijl” geeft handvatten om kinderen op jonge leeftijd al bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl. Dit zorgt voor een betere gezondheid op de langere termijn, waardoor jeugd actiever en vitaler is.

Wat kun je nadat je training gevolgd hebt?
Je kunt een belangrijke (voorbeeld)rol spelen in het stimuleren van een gezonde leefstijl bij de kinderen en jongeren die jij traint. Je bent je bewust van de motieven van de doelgroep bij het maken van keuzes voor voeding en bewegen.

 Leerdoelen

  • Inzicht krijgen in, en visie ontwikkelen over, de verschillende aspecten van gezonde leefstijl in combinatie met sporten;
  • Inzicht krijgen in gedrag en gedragsontwikkeling van jonge mensen;
  • Vaardigheden beheersen om als trainer je sporters te adviseren en stimuleren op het gebied van gezonde leefstijl;
  • Trainingen kunnen afstemmen op behoeftes en mogelijkheden van al je sporters, waaronder diegene met (risico op) overgewicht.

De scholing wordt ondersteund door een e-learning module met een zelfscan, praktijkvoorbeelden, informatie en een tweetal praktijkopdrachten.

Interesse in de scholing? Kijk dan op onze website of stuur een e-mail naar opleidingen@nocnsf.nl.

Deel dit via: