do 23 mrt 2017
KSS 2017 en bijbehorende toetsdocumenten

Vanuit de wens van de sportbonden om de KSS 2012 te herzien is een werkgroep herijking KSS 2012 ontstaan. De werkgroep heeft hard gewerkt aan een nieuwe versie van de KSS en de bijbehorende toetsdocumenten. Op 3 april 2017 zullen de resultaten met jullie gedeeld en besproken worden. 

Er is gekozen om de versie KSS 2017 (de versie die is herzien) naast de bestaande versie KSS 2012 te zetten. Dit zorgt er voor dat bonden de keuze hebben in de versie die ze willen aanhouden. Bij de audit moet een sportbond duidelijk aangeven welke versie van de KSS (2012 of 2017) wordt gebruikt.

Wij denken dat de opleidingsfunctionarissen en de toetsingscommissies van de sportbonden voordeel kunnen halen uit deze nieuwe versie. De uitnodiging voor 3 april is verzonden aan de bonden. Mocht u willen aansluiten en geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u zich via deze link alsnog aanmelden. 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de projectleider Alijd Vervoorn (alijd.vervoorn.sec@planet.nl).

Deel dit via: