di 03 okt 2017
Inzicht in motivatie van sportbestuurders om te leren en ontwikkelen

Uitnodiging aan bestuurders van sportverenigingen

Vrijwilligers, zetten zich dagelijks in om het sporten voor de leden mogelijk en aantrekkelijk te maken. Het bestuurlijk kader heeft een onmiskenbaar belangrijke rol om de grote lijnen uit te zetten en de vereniging aan te sturen. Dit vergt specifieke kennis, deskundigheid, vaardigheden en ervaring. Binnen de sport weten we al veel van wat jullie, als bestuurders, willen leren. Veel minder weten we over het waarom en hoe. Oftewel, waarom willen jullie jezelf als bestuurder ontwikkelen, wat zijn jullie drijfveren? En ook, wanneer besluiten jullie als bestuurders daadwerkelijk de daad bij het woord te voegen? Hoe vinden jullie vervolgens passend aanbod en waar moet het aan voldoen?

 NOC*NSF** heeft ons de opdracht gegeven om een concept te ontwerpen welke de ontwikkelvraag van individueel vrijwillig clubkader slim verbindt aan bestaand aanbod. Ontwikkeling van zo’n concept vergt, behalve inzicht in specifieke behoeften van bestuurlijk kader (het wat), vooral ook inzicht in hun motieven en drijfveren om te leren en ontwikkelen (waarom en hoe?).

In dat kader komen wij heel graag in contact met individuele vrijwillige bestuurders in de sport die hier graag met ons over van gedachten wisselen. Wij nodigen jou dan ook van harte uit om deel te nemen aan een van onze panelgesprekken. De panels, bestaande uit 10 tot 12 bestuurders, worden professioneel begeleid. De uitkomsten van de gesprekken worden gebruikt voor de ontwikkeling van bovengenoemd model.

 

De panelgesprekken vinden plaats op 1 en 14 november van 15.30 – 18.00 uur en 19.00 – 21.30 uur in het congrescentrum van Papendal. Een rondleiding op Papendal maakt onderdeel uit van het programma. En uiteraard wordt er gezorgd voor broodjes en drankjes. Reiskosten worden vergoed.

Jouw inbreng is van cruciaal belang! Graag ontvangen we jouw aanmelding via roland.jansen@nocnsf.nl met de vermelding op welke data en tijdstippen je zou kunnen.

Mocht je meer willen weten, nog aanvullende vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met Roland Jansen. Dit kan door te bellen (06 23071725) of te mailen (roland.jansen@nocnsf.nl).

Wij zien je graag op 1 of 14 november a.s. op Papendal!    

Wij voeren deze opdracht uit vanuit onze opleiding Bedrijfskundig Sportmanagement aan de Business of Sports University (BOSA).** De opdracht maakt onderdeel uit van de bredere ontwikkeling van de Open Sports University. Een initiatief van NOC*NSF en sportbonden om leren en ontwikkelen in de breedte- en topsport te moderniseren en toegankelijker te maken. Het sluit tevens aan bij de ambitie om bestuurders en daarmee hun verenigingen en de sportinfrastructuur blijvend te versterken.

Deel dit via: