wo 25 apr 2018
Instructeur 3 en 4 zijn ingeschaald in het NLQF

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) maakt het mogelijk om kwalificaties uit de KSS te vergelijken met die uit het onderwijs. De inschaling geschiedt door het nationaal coördinatiepunt NLQF op basis van een onderbouwing. De instructeur 3 is ingeschaald op NLQF 3 en de instructeur 4 op NLQF 4. In vergelijk met kwalificatieniveaus uit het reguliere onderwijs zijn dat respectievelijk mbo 3 en mbo 4 (zie ook www.nlqf.nl).

Het NLQF is gekoppeld aan het Europees kwalificatieraamwerk (EQF). Vermelding van het NLQF-niveau op het diploma draagt bij aan de civiele waarde van het diploma. Het maakt voor de bezitter en (potentiële) werkgevers, dus zowel nationaal als internationaal, inzichtelijk wat het kwalificatieniveau is. 

Sportbonden die een geldige positieve audituitslag hebben en die alle PVB’s van een kwalificatie toetsen zijn gerechtigd om het logo met de NLQF inschaling op het diploma te zetten. Dit geldt naast instructeur 3 en 4 ook voor opleider 4 en 5 en voor de trainer-coach 3, 4 en 5. Deze kwalificaties zijn reeds ingeschaald in het NLQF. 

De onderbouwing van de inschaling is te vinden op de website van de ASK.

Voor nadere informatie over het logogebruik van het NLQF en voor vragen kan men terecht bij de auditorganisatie van NOC*NSF.

Deel dit via: