wo 25 apr 2018
Impuls Amendement Heerema

Vanuit het Ministerie van VWS (impuls amendement Heerema) krijgen sportbonden en NOC*NSF de mogelijkheid om de panels van twee bestaande monitoren te verrijken. Het gaat hierbij om de Sportkadermonitor (SKM) en de Sportaanbiedersmonitor/Clubmetingen.

Door middel van deze monitoren is het mogelijk om als bond extra inzichten te krijgen in hoe de verenigingen en kaderleden er op verschillende gebieden voor staan. Voor beide meetinstrumenten geldt dat er naar wordt gestreefd zowel een totaal beeld als een sport specifiek beeld te creëren.

Om tot een betere representativiteit te komen en met een grotere nauwkeurigheid uitspraken te kunnen doen, onder andere sport specifiek, willen we het aantal kaderleden en het aantal verenigingen dat deelneemt graag vergroten. Graag willen wij je vragen om samen met ons wat acties te ondernemen om verenigingen en kaderleden te benaderen met het verzoek om deel uit te gaan maken van de panels. Daarnaast zijn we ook benieuwd naar de behoefte die er vanuit de bond is wat betreft het rapporteren vanuit de diverse monitoren. Hierover gaan we graag met jullie in gesprek.

Om dit te kunnen doen, zijn ook financiële middelen beschikbaar voor een aantal bonden die hier actief op willen inzetten. We hebben graag contact met je om hier verder invulling aan te kunnen geven.

Interesse? Mail sofie.korbee@nocnsf.nl.

Deel dit via: