wo 25 apr 2018
Bijeenkomst sportbonden over keuzedelen in het mbo

Op 5 april 2018 heeft een goed bezochte en inspirerende bijeenkomst van medewerkers opleidingen en leden toetsingscommissies van bonden plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst zijn de bonden door vertegenwoordigers uit de mbo-raad en het mbo geïnformeerd over de keuzedelen. Vervolgens is gezamenlijk nagedacht over de consequenties van de keuzedelen voor onder andere toetsing en diplomering door de sportbonden. Een lijst met acties en personen die hierbij een rol willen spelen is opgesteld.

Het verslag is inmiddels gestuurd naar de aanwezigen en belangstellenden. Voor vragen en suggesties kunt u zich wenden tot Jan Minkhorst (jan.minkhorst@nocnsf.nl).

Regionale bestuurdersontmoeting

Vorig jaar augustus is een start gemaakt met het opzetten van acht regionale ontmoetingen tussen clubbestuurders. Inmiddels hebben de eerste zes plaatsgevonden. De ontmoeting tussen bestuurders blijkt succesvol te zijn en wordt door alle partijen van grote meerwaarde gezien. Door de vraag/behoefte/ontmoeting van de bestuurders als vertrekpunt te nemen wordt een andere dynamiek gecreëerd. Bestuurders voelen meer ruimte om te delen en vrij om te participeren. Dit leidt tot veel kennisuitwisseling.

Voor nu staan er nog drie op de planning: Noord-Brabant op maandag 14 mei (meer info), regio Utrecht op donderdag 24 mei (meer info) en West- Friesland op maandag 11 juni (meer info)

Voel jullie vrij om een van de uitnodigingen door te zetten naar je achterban of om zelf aan te sluiten bij een van de ontmoetingen. Mocht je graag op voorhand betrokken zijn, dat kan natuurlijk ook! Laat dit even weten aan Lars Cornelissen (lars.cornelissen@nocnsf.nl). 

Introductie Clubkaderontwikkeling

In de snelle, hedendaagse samenleving waarin wij leven vinden voortdurend verandering plaats, ook binnen de sport. Zo zijn er weer een aantal nieuwe bondsmedewerkers die zich de komende tijd gaan inzetten voor een bekwaam clubkader. Hiervoor willen wij een introductie bijeenkomst organiseren. Dit met als doel om niet alleen kennis te maken, maar ook de wereld van de clubkaderontwikkeling nader toe te lichten. 

Het is evident dat de mate van sportplezier en tevredenheid van sporters voor een flink deel bepaald wordt door de aanwezigheid van voldoende bekwame trainer-coaches, scheidsrechters en bestuurders. Maar hoe proberen we dit gezamenlijk te realiseren en welke projecten, activiteiten en inspanningen zijn hiervoor allemaal in gang gezet? En hoe proberen we het kader daadwerkelijk te ondersteunen? Dit zijn vragen die voor een beginnende medewerker wellicht nog nieuw zijn. Vandaar ook deze introductie.

Mocht je hierin interesse hebben, laat dit dan even weten aan Lars Cornelissen (lars.cornelissen@nocnsf.nl). 

PS. Lars is ook nieuw binnen deze wereld en gaat graag in gesprek met andere (nieuwe) medewerkers.

Deel dit via: