do 23 mrt 2017
'Bestuurlijke nieuwtjes'

Op het gebied van ontwikkeling en ondersteuning van de verenigingsbestuurder zijn er een aantal lopende trajecten waarvan we even de stand van zaken willen beschrijven.

1. Gezamenlijke kalender bestuurders workshops
o.l.v. Rutger Nienhuis, ondersteund door middelen vanuit de transitie in de sport, is er door de 'Bestuurdersacademie' (Nevobo, Badminton NL, NBasketbalB, cluster Zoetermeer, NJBB) gewerkt aan het organiseren van diverse sporttak overstijgende workshops voor bestuurders. Door het hele land zijn nu vanuit die samenwerking workshops gaande met de thema's:

  • Kansen voor 50plus sport en samenwerking;
  • Help, ik zoek vrijwilligers;
  • Scoren met social media.

Zie ook www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/bestuurders. Op termijn komt er een kalender beschikbaar via www.sport.nl.

2. Imago bestuurders en werving jonge bestuurders
NOC*NSF en de KNVB trekken al enige tijd samen op in een project om het imago van bestuurswerk in de sportvereniging te bevorderen en daarmee de aanwas van competente jonge bestuurders te vergroten. Ook in dit geval gaat het om een sporttak overstijgend project, we richten ons op bestuurswerk in de sportvereniging in algemene zin. 

De focus ligt op het beter uitdragen van de positieve aspecten van bestuurswerk, samen te vatten onder persoonlijke ontwikkeling, netwerk (zakelijk en sociaal) opbouwen en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Veel verenigingen lukt het echter nauwelijks om het bestuurswerk, in geval van een vacature, aan de voorkant aantrekkelijk in de etalage te zetten. Vanuit het gevoel het eens helemaal anders te willen doen zijn we daarom op het idee gekomen om een nieuwe bestuursfunctie te ontwikkelen. Als werktitel gebruiken we nu de '4e bestuurder'.

Het is een andersoortige bestuursfunctie naast de 'traditionele' voorzitter, secretaris en penningmeester. Met deze nieuwe bestuursfunctie proberen we allemaal aspecten in een profiel/vacature te plaatsen die voor de jongere generatie het bestuurswerk aantrekkelijk maken. Denk aan meer projectmatig werken, creatief denken, mogen innoveren, eigen invulling kunnen geven. Tijdens een sessie met bestuurders onlangs (o.a. zwemmen, tennis, volleybal, badminton, hippisch aanwezig) waren we blij verrast met de enthousiaste reacties m.b.t. dit concept!

Momenteel zijn we bezig een creatief bureau te betrekken in het proces. Zij gaan ons helpen de 4e bestuurder als mooi concept verder uit te werken. Van hieruit gaan we ons verder richten op de uitrol van het concept. Doel is maar gedeeltelijk om het concept zelf in de markt te zetten. We zien het concept van de 4e bestuurder ook als een heel geschikt middel om met bestuurders te praten over het bestuurswerk zelf, de uitstraling en mogelijke vernieuwing ervan. 

Voor meer info: bas.vanderheijden@nocnsf.nl of suze.thomma@knvb.nl.

3. Jeugdbestuur – Whoznext
In samenwerking met de KNLTB gaan we aan de slag met het 'afstoffen' van het Whoznext concept. We zijn al enige tijd bezig met workshops rondom bestuurlijke vernieuwing. We merkten hierin dat er vaak en snel wordt gesproken over de wens tot verjonging van het bestuur. Het Whoznext concept heeft de KNLTB nog altijd met succes in gebruik. Het helpt hen om met besturen jongeren te betrekken in vrijwilligers- en/of bestuurswerk in de verenigingen. We gaan nu samen aan de slag om dit waar nodig wat te moderniseren en te verbinden aan de activiteiten rondom bestuurlijke vernieuwing.

Mochten meer bonden hierin geïnteresseerd zijn en mee willen participeren, graag! Meld je dan bij bas.vanderheijden@nocnsf.nl.

4. Talentprogramma Modern Besturen
Vorig jaar is er o.l.v. Edith Frijlink (nevobo) en met Brug8 en NOC*NSF het talentprogramma voor jonge (zittende en/of potentiële) bestuurders ontwikkeld. Inmiddels loopt het traject als pilot bij diverse gemeenten. Onder andere Schiedam, Leiden, 's-Hertogenbosch, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven hebben het traject al in gang gezet of doen dit op korte termijn. De eerste reacties zijn heel positief.

De groepen met jonge bestuurders zijn erg leergierig. Vanuit een gedeelde interesse en vergelijkbare situaties is er veel uitwisseling gaande. Voordeel is dat iedereen vanuit dezelfde regio/gemeente afkomstig is. Men kent elkaar soms al en de deelnemers kunnen goed samen optrekken.

Na de eerste 10 pilots, volledig uitgevoerd door Brug8, is het traject nu ondergebracht bij het aanbod van de ASK. Karlijn Westerman zal dit vanuit ASK Dienstverlening verder coördineren.

Voor meer informatie zie https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/modern-besturen#1 of mail naar opleidingen@nocnsf.nl.

Deel dit via: