do 23 mrt 2017
Auditing

In 2016 is het nieuwe proces van auditen gestart en waren 16 bonden ingepland voor een externe periodieke audit. Bij 3 van deze bonden is de audit positief beoordeeld, namelijk bij de Federatie Oosterse Gevechtskunsten, Judobond Nederland en de Koninklijke Nederlandse Roei Bond.

Bij 7 bonden is de audit gestart in 2016 en loopt deze nog door in 2017, omdat de praktijkbeoordeling nog moet plaatsvinden.

Voor 2017 ziet de planning er als volgt uit: 

Planning auditing

De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de externe audit en het uitvoeren van de interne audit ligt bij de sportbond. De aanvraag voor een externe audit geschiedt namens het bestuur van de sportbond op het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier.

Als de bond in gebreke blijft aangaande de externe audit (o.a. bij niet aanvragen) vervallen per direct alle rechten zoals beschreven in artikel 3.7 van het handboek audit sportkader.

Voor de interne audit en externe audit worden dezelfde checklisten gebruikt. Deze checklist is te vinden bij downloads op de website van de Academie voor Sportkader.

De interne audit geschiedt onder regie van de bond zelf. Uiteraard kan de bond daarbij collega sportbonden of externe deskundigen inschakelen.

De externe audit wordt uitgevoerd door een auditor in opdracht van de auditorganisatie van NOC*NSF. 

Deel dit via: