di 03 okt 2017
4 inzichten voor bestuurders

Voor bestuurders van verenigingen zijn de 4 inzichten ontwikkeld. Het is een tool die voor een bestuurder kan dienen als geheugensteun om te groeien in zijn of haar rol.

  “Ik vind het een duidelijk verhaal! Dat goed ondersteund wordt door het filmpje. Het is compact en gaat inderdaad tot de kern. Dus ik ben positief!” René van der Klink, voorzitter Hockey Combinatie Schiedam

Animatiefilm en boekje
De inzichten worden toegelicht in een animatiefilm en zijn gebundeld in een praktisch boekje. Aan de hand van de 4 inzichten worden bestuurders geholpen de juiste focus te houden en inzicht te krijgen in zichzelf en andere bestuurders.

Uit een rondgang onder bestuurders blijkt dat er bij het besturen van een vereniging meer komt kijken dan alleen het beheersen van een kunstje. Bestuurders zijn dienstbaar aan leden en vrijwilligers, dus het betreft vooral mensenwerk. Vanuit de bestuurderspositie kan veel invloed uitgeoefend worden, maar als dit niet met de juiste tone of voice gedaan wordt, dan werkt het mogelijk averechts.

Besturen gaat om het verbinden van mensen, het schakelen tussen personen met diverse achtergronden, vaardigheden, opvattingen en eigenschappen. Als bestuurders zich bewust zijn van de samenhang van de 4 inzichten, hebben ze de mogelijkheid om hun tijd efficiënter in te zetten en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging.

Door als bestuurders constructief samen te werken met sleutelfiguren op de vereniging, kunnen leden en vrijwilligers voor langere tijd aan de club worden gebonden.

De 4 inzichten zijn:

  1. Samen doen
  2. Meenemen
  3. Eigenaarschap
  4. Support

“Super als wij de boekjes uit kunnen delen tijdens het Ondernemerscongres. Ik denk dat de inhoud heel relevant is voor deze doelgroep.” Katrijn van der Boon, Marketing- en communicatieadviseur KNHS

Workshop

Bestuurders kunnen deelnemen aan de gelijknamige workshop. De kracht van de workshop zit in het feit dat verenigingsbestuurders leren van elkaars ervaringen. Herkenbare en dagelijkse situaties komen aan bod, zoals een medebestuurder die zijn afspraken niet nakomt of de taken niet uit handen dúrft te geven. Tijdens de 2,5 uur durende workshop worden minimaal 2 bestuurders van 3 – 5 verenigingen uitgenodigd.

Meer informatie over de 4 inzichten, het boekje en de animatievideo kun je vinden op: www.Sportplezier.nl/bestuurders/4inzichten. Wil je de workshop aanvragen? Stuur een e-mail naar opleidingen@nocnsf.nl.

Deel dit via: