vr 18 nov 2016
Herijking KSS (klein onderhoud)

Tijdens de expertclass ‘herijking KSS’ op 30 mei 2016 is besloten tot klein onderhoud aan de KSS 2012. De KSS bestaat uit 17 kwalificatieprofielen en 12 beroepscompetentieprofielen. Deze profielen zijn in 2012 vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF. De profielen vormen de basis voor de toetsdocumenten en daarmee voor de opleidingen. In deze herijking gaat het om een aanpassing van de profielen.

De 20 bonden die vertegenwoordigd waren tijdens de expertclass hebben mondeling en door middel van een schriftelijke enquête hun inhoudelijke wensen en suggesties voor de herijking kenbaar gemaakt. Tevens hebben verantwoordelijke functionarissen uit zes sportbonden (KNZB, KNGU, Nevobo, NKBV, KNBSB en NBB) zich aangemeld voor de werkgroep die het kleine onderhoud gaat uitvoeren. 

Het uitgangspunt is om geen wijzingen aan te brengen in de beheersingscriteria.

De aanpassingen betreffen het verwijderen van de mbo-competenties, het facultatief maken van kerntaken, het herformuleren van titels en resultaten van enkele werkprocessen en het markeren van beheersingscriteria die meerdere keren voorkomen in een kwalificatie. Uiteraard zullen ook fouten en inconsequenties worden verbeterd. Tevens wordt een toelichting geschreven op de aangebrachte wijzigingen en consequenties voor audits.

De aangepaste kwalificatieprofielen worden in het voorjaar van 2017 van kracht. Dat wil zeggen dat ze vanaf de vaststelling kunnen worden gebruikt. In kader van de audits blijven tot het volgende grote onderhoud de profielen uit 2012 ook van kracht. De herijkte KSS is een verbetering van de KSS 2012. Bonden kunnen er hun voordeel mee doen!

Voor vragen en nadere toelichting kan men terecht bij de projectleider Alijd Vervoorn.

Deel dit via: