do 07 jan 2016
Ontwikkelagenda 2016 en oproep voor input en invulling

Op dinsdag 3 november heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in het Huis van de Sport in Nieuwegein waarin de Ontwikkelagenda 2016 centraal stond. Gepresenteerd werden de activiteiten en resultaten van 2015. Maar de hoofdmoot was de Ontwikkelagenda 2016. Hier werd zowel plenair als in groepjes over gesproken over activiteiten voor de verschillende doelgroepen: bestuurders, trainer-coaches, instructeurs en arbiters/officials.

Het resultaat van dit overleg is samengevat in een document wat besproken en akkoord bevonden is een overleg van de Werkgroep Kader eind november. Tot eind januari 2016 worden de genoemde activiteiten en projecten nader uitgewerkt in project- en activiteitenplannen.

Oproep: Een ieder die ideeën heeft voor die verdere uitwerking of actief wil participeren bij een van de activiteiten/projecten (incidenteel en/of structureel!) is van harte welkom. Neem dan even contact op met Jan Minkhorst (jan.minkhorst@nocnsf.nl; 0614914645).
Deel dit via: