di 06 okt 2015
Internationale projecten: CoachLearn en SPEACH

NOC*NSF/ASK is op dit moment betrokken bij 2 internationale projecten, CoachLearn en SPEACH, georganiseerd vanuit de Erasmus-plus middelen van de Europese Commissie. Bij beide projecten is NOC*NSF een van de projectpartners.

CoachLearn
Het CoachLearn project is geïnitieerd door Leeds Beckett University in Engeland. Het project is een vervolg op het project Coachnet. Waar Coachnet in kaart heeft gebracht hoe het opleiden van trainers en coaches in Europa is georganiseerd, is het doel van CoachLearn: “Enhancing sport coaches’ learning, mobility and employment within the context of a European Sport Coaching Framework’.

Belangrijk onderdelen van dit project zijn:
  • Het in kaart brengen van de werkgelegenheid voor coaches in Europa.
  • Hoe zijn EVC en EVK voor coaches in Europa geregeld en wat betekent dit voor de opleidingen van trainers/coaches
  • Op welke manier kan een Europees Framework een bijdrage leveren aan een “vergelijking en afstemming” van de diverse opleidingsframeworks tussen de diverse landen; het European Qualification Framework en (EQF) en frameworks van Europese bonden (bijv. UEFA en EHF) maar ook met die van het beroepsonderwijs voor opleiden van trainer/coaches in Europa.

NOC*NSF is vooral betrokken bij het EVC/EVK traject. Naast het beschrijven van de Europese situatie worden ook goede voorbeelden uit de diverse landen verzameld. Een aantal van die voorbeelden lijken ook te gebruiken in- en “te vertalen” naar de Nederlandse situatie.

Overige projectpartners zijn: International council for Coaching Excellence (Leeds); Trainerakademie Köln (Duitsland), Haaga-Helia University (Budapest; Hongarije)
Voor meer informatie zie ook: www.coachlearn.eu.

SPEACH
Het "Sport Physical Education and Coaching in Health" project is geïnitieerd door de Hanze Hogeschool Groningen. Het heeft als doel docenten en trainer-coaches te informeren en ontwikkelen op het gebied van gezondheid en de rol van beweging ("Health Enhancing Physical Activity").

Inactiviteit wordt gezien als een belangrijk thema voor alle Europeanen en de cruciale rol van sport en met name het sportkader wordt met dit project onderstreept. De opbrengst van het project moet uiteindelijk zijn dat er een advies met richtlijnen aan onderwijsinstituten en sportbonden kan worden gegeven over de manier waarop 'HEPA'  waar relevant in de opleiding kan worden geïntegreerd.

NOC*NSF is hierin een van de partners, met name gericht op het 'coaching' aspect. De overige partners uit Groot Brittannië, Denemarken, Portugal, Spanje, Duitsland, België, Litouwen en Italië zijn voornamelijk afkomstig vanuit universiteit/hogeschool op gebied lichamelijke opvoeding en onderzoek. Voor meer informatie zie ook: http://speach.hanze.nl/

Meer informatie bij Jan Minkhorst (Jan.Minkhorst@nocnsf.nl) en Bas van der Heijden (Bas.vanderHeijden@nocnsf.nl).

Deel dit via: