Nieuwsbrief Academie voor Sportkader

april 2018
Instructeur 3 en 4 zijn ingeschaald in het NLQF

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) maakt het mogelijk om kwalificaties uit de KSS te vergelijken met die uit het onderwijs. De inschaling geschiedt door het nationaal coördinatiepunt NLQF op basis van een onderbouwing. De instructeur 3 is ingeschaald op NLQF 3 en de instructeur 4 op NLQF 4. In vergelijk met kwalificatieniveaus uit het reguliere onderwijs zijn dat respectievelijk mbo 3 en mbo 4. Lees verder.

Keuzeldelen in mbo, regionale bestuurdersontmoetingen en introductie clubkaderontwikkeling

Op 5 april 2018 heeft een goed bezochte en inspirerende bijeenkomst van medewerkers opleidingen en leden toetsingscommissies van bonden plaatsgevonden. En sinds vorig jaar augustus is een start gemaakt met het opzetten van acht regionale ontmoetingen tussen clubbestuurders. Er zijn er nog drie te gaan, waarvoor aanmelden nog mogelijk is. Verder willen een aantal bondsmedewerkers zich inzetten voor een bekwaam clubkader en hiervoor staat een introductiebijeenkomst gepland. Lees verder.

Impuls amendement Heerema, graag uw medewerking!

Vanuit het Ministerie van VWS (impuls amendement Heerema) krijgen sportbonden en NOC*NSF de mogelijkheid om de panels van twee bestaande monitoren te verrijken. Het gaat hierbij om de Sportkadermonitor (SKM) en de Sportaanbiedersmonitor/Clubmetingen. Om tot een betere representativiteit te komen en met een grotere nauwkeurigheid uitspraken te kunnen doen, willen we het aantal kaderleden en het aantal verenigingen dat deelneemt graag vergroten. Graag willen wij je vragen om samen met ons wat acties te ondernemen om verenigingen en kaderleden te benaderen met het verzoek om deel uit te gaan maken van de panels. Lees verder.

Save the date: 5 juni presentatie projecten amandement Heerema

Zet dinsdag 5 juni alvast in je agenda. Dan zullen alle projecten die in het kader van amendement Heerema zijn ontwikkeld, gepresenteerd worden. Je zult binnenkort de uitnodiging ontvangen met meer inhoudelijke informatie.

Leestips: twee interessante artikelen van SportKnowhowXL

SportknowhowXL publiceerde onlangs twee lezenswaardige artikelen: over tien jaar Academie voor Sportkader en over de lastige zoektocht naar nieuw bestuurstalent voor verenigingen.

Introductie Sportopleidingen.nl

Overeenkomstig de transitie in de sport willen we ook binnen het opleiden van kader meer samenwerken. Doel van sportopleidingen.nl is dat de sportbonden ontzorgd worden als het gaat om het (bij)scholen van sportkader. Door 1 centraal punt te creëren waar alle bijscholingen staan, hoeven sportbonden minder tijd te steken in het aanbod van bijscholingen. Om dit te realiseren zijn in 2016 zo’n 30 bonden bij elkaar gekomen in een eerste stap tot het realiseren van sportopleidingen.nl. Alle aanwezige bonden hebben de steun toegezegd aan het initiatief. Lees verder.

Lang Leve de Sportouder

Wij horen regelmatig geluiden over negativiteit rondom wedstrijden en trainingen van kinderen, vaak door te fanatieke en soms te mondige ouders. Deze situatie rond ouders haalt bij vrijwilligers, coaches, arbiters en bij de kinderen zelf soms het plezier weg. Naast de vrijwilligers stoppen ook kinderen eerder met sporten als ze minder plezier beleven. Sinds een aantal jaren bieden we vanuit de NOC*NSF Academie voor Sportkader het traject ‘’ Lang Leve de Sportouder’’ aan. Lees verder.

Scholing Trainen en coachen van jeugd op een gezonde leefstijl

Op donderdagavond 17 en 31 mei staat de scholing Trainen en coachen van jeugd op een gezonde leefstijl (2 dagdelen) gepland bij Sportpark Marco van Basten in Utrecht. De scholing is bedoeld voor iedereen die binnen de vereniging actief is met "Jeugd", zodat zij handvatten krijgen om kinderen op jonge leeftijd al bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl. Wij willen graag wat extra aandacht aan deze scholing geven en daarom het verzoek of jullie willen helpen met promotie door bijgaande uitnodiging plus bijlage te verspreiden onder jullie verenigingen in de regio.

Opleiden en begeleiden binnen de vereniging

Vanuit NOC*NSF Academie voor Sportkader is het opleiden en begeleiden binnen de vereniging een belangrijk thema. In het kader van dit thema willen we 2 scholingen voor het voetlicht brengen,  'Pre lancering: Een beetje opvoeder' en 'Coach-de-coach verenigingstraject hét middel tot trainingsbegeleiding'. Lees verder.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_011
2 mei, Zwolle

4 inzichten over trainerschap

16 mei, Rotterdam

Stay Cool Under Pressure

16 mei, Utrecht

Opleiding voor opleiders - Leercoach

17 mei, Amersfoort

Coach de Coach (bijscholing)

17 mei, Utrecht

Trainen en coachen van jeugd op een gezonde leefstijl

18 mei, Apeldoorn

Coach de Coach (bijscholing)

19 mei, Arnhem

Omgaan met sportongevallen en blessures

19 mei, Eindhoven

Vertrouwenscontactpersoon

22 mei, Rijswijk/Den Haag

4 inzichten over trainerschap

23 mei, Eindhoven

Sporters met gedragsproblematiek

Meer bijscholingen
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_014
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_021
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_022