Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen kunt u hier de webversie bekijken.

NOC*NSF Academie voor Sportkader 10 jaar!

Scholingen 2018, ook bij jou in de buurt!

NOC*NSF Academie voor Sportkader zet zich al tien jaar met succes in voor het opleiden van trainers, coaches, scheidsrechters en bestuurders op sportgeneriek onderwerpen zoals ‘4 inzichten over trainerschap’, ‘Weerbaarheid voor arbitrage’, ‘Sportief Besturen’ en ‘Coach de Coach’. NOC*NSF Academie voor Sportkader is opgericht door sportbonden en staat daarmee middenin Sportend Nederland! Ook in 2018 hebben wij een mooi aanbod aan scholingen. Lees verder voor scholingen bij jou in de buurt!

Omgaan met sportongevallen en blessures

Trainers zijn  geen artsen of fysiotherapeuten, maar er zijn wel sportmedische aspecten waar zij mee te maken krijgen. Bij een ongeval of een blessure kun je als trainer geen diagnose stellen.  Maar er wordt wel wat van je verwacht. De één handelt snel, de ander blijft in twijfel steken. Je kunt niet niets doen. Je moet keuzes maken. Natuurlijk zijn er handelingsprincipes. Die kunnen houvast bieden, maar zijn niet altijd en overal geldig. Van belang is dat snel een verantwoorde inschatting wordt gemaakt over de ernst van het letsel. Door als trainer juist te handelen op het moment dat de blessure opgelopen wordt of het ongeval plaatsvindt kun je het herstel bevorderen.

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft samen met NOC*NSF/Academie voor Sportkader (ASK) en het Rode Kruis een (bij)scholing ‘Omgaan met sportongevallen en blessures’ ontwikkeld.

Deze scholing staat op 10 april in Amsterdam gepland.
Schrijf je nu in.

4 inzichten over trainerschap

Structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen. Dit zijn belangrijke kernkwaliteiten voor trainers en coaches. Tijdens deze scholing krijg je handvatten om je sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren.

Tijdens de scholing ‘4 inzichten over trainerschap’ breng je je sterke én je ontwikkelbare punten in kaart en reflecteer je op je eigen rol als trainer. Je leert daardoor hoe je je kwaliteiten het best kunt inzetten, ook in lastige situaties. Een voorbeeld hiervan is het aanspreken van sporters op hun gedrag, of sporters meer verantwoordelijkheid te geven tijdens een training waardoor ze zullen groeien als sporter en als mens.
Schrijf je nu in.
Deze scholing is gepland op:
30 januari of 11 april 2018 in Amsterdam
13 maart 2018 in Dordrecht

4 inzichten voor bestuurders

Uit een rondgang onder bestuurders blijkt dat er bij het besturen van een vereniging meer komt kijken dan alleen het beheersen van een kunstje. Bestuurders zijn dienstbaar aan leden en vrijwilligers, dus het betreft vooral mensenwerk. Vanuit de bestuurderspositie kan veel invloed uitgeoefend worden, maar als dit niet met de juiste tone of voice gedaan wordt, dan werkt het mogelijk averechts. Besturen gaat om het verbinden van mensen, het schakelen tussen personen met diverse achtergronden, vaardigheden, opvattingen en eigenschappen. Als bestuurders zich bewust zijn van de samenhang van de 4 inzichten, hebben ze de mogelijkheid om hun tijd efficiënter in te zetten en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging.

Door als bestuurders constructief samen te werken met sleutelfiguren op de vereniging, kunnen leden en vrijwilligers voor langere tijd aan de club worden gebonden.

 De 4 inzichten zijn:

 • Samen doen
 • Meenemen
 • Eigenaarschap
 • Support

Schrijf je nu in voor deze leerzame scholing in Rotterdam op 6 februari.

Stay cool under pressure

Sport is emotie. Soms neemt dit in negatieve zin de overhand en is er sprake van verbaal of zelfs fysiek geweld. Je ziet het regelmatig in de media, maar je herkent het ongetwijfeld ook vanuit situaties waar jijzelf als trainer, coach of teambegeleider bij betrokken bent geweest. Je wilt iets doen om de gemoederen tot bedaren te brengen. Hoe herken je een situatie vóór die escaleert? En hoe handel je op de juiste manier - zowel verbaal als non-verbaal?

Het is belangrijk dat je het gedrag van je eigen sporters in spanningsvolle situaties herkent: wat zijn de belangrijkste kenmerken en hoe kun je tijdig grenzen stellen? In de praktijk is het helaas vaak zo dat je de situatie pas herkent als het al te laat is. Het is dan van belang dat jij je niet mee laat voeren in de emotie van het moment. Je moet je hoofd erbij houden. Communiceren doe je op veel manieren: niet alleen met taal, maar ook met lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en gebaren. Tijdens deze bijscholing leer je verbaal en non-verbaal op zo’n manier te reageren, dat je bijdraagt aan de-escalatie van de situatie.

Schrijf je nu in! Want deze scholing vindt op 7 februari plaats in Rijswijk/Den Haag!

Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Een groot deel van de Nederlanders krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan bijvoorbeeld agressie of seksuele intimidatie. Doortastend optreden van een coach of trainer is noodzakelijk. Door op tijd te zien wat er gebeurt én de beschikking te hebben over de juiste tools voor een gepaste reactie, kun je de schade beperken of erger voorkomen.

Onder grensoverschrijdend of ongewenst gedrag valt pesten, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie. Iedereen maakt wel eens een dergelijke situatie mee. Tijdens deze scholing leer je hoe je op mensen af kunt stappen en zaken bespreekbaar kunt maken. Daarnaast leer je vroege signalen te herkennen en word je je bewust van je eigen invloed.

De scholing beslaat 1 dagdeel en start op 8 februari in Amsterdam via deze link kun je je direct inschrijven.

Naast het geplande aanbod dat voor iedereen openstaat geven wij ook scholingen & inspiratiesessies op locatie. Heb je vragen of wil je hierover meer informatie? Neem contact met ons op via opleidingen@nocnsf.nl.

INCOMPANY 75% van de scholingen georganiseerd door NOC*NSF Academie voor Sportkader is een aangevraagde scholing op locatie (incompany). Verenigingen, sportbonden en andere organisaties vragen een scholing aan voor hun eigen deelnemers. Alle scholingen zijn op deze manier aan te vragen. Het organiseren van een zogenoemde incompany scholing heeft een aantal voordelen:

 • Het programma kan aangepast worden naar de behoefte van de aanvrager;
 • De praktijkvoorbeelden kunnen sportspecifiek zijn;
 • Deelnemers hebben de kans om te netwerkenHet programma kan aangepast worden naar de behoefte van de aanvrager;
 • De praktijkvoorbeelden kunnen sportspecifiek zijn;
 • Deelnemers hebben de kans om te netwerken;
 • Het is een kans om samen te werken met andere sportclubs en/of organisaties
 • Er wordt één prijs betaald voor de gehele scholing;
 • De organiserende partij bepaalt wie er deelnemen;
 • Er kan maatwerk geleverd worden.

Meer informatie over incompanies kun je aanvragen door een e-mail te sturen naar opleidingen@nocnsf.nl. Voor het complete aanbod van scholingen kan je terecht op onze website.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
Afmelden | Contact
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_011
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_011
Sporters met gedragsproblematiek

7 maart in Amsterdam

22 maart in Dordrecht

 

Themagericht trainen en coachen van pubers

7 maart in Rijswijk/Den Haag

Trainen en coachen van jongeren met autisme

28 maart in Dordrecht

10 maart in Amsterdam

Coach de Coach

2 bijeenkomsten:

12 februari en 19 maart in Amsterdam

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_016
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_017
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_018
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_019
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_020
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_014
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_021
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_022