Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen kunt u hier de webversie bekijken.

NOC*NSF Academie voor Sportkader 10 jaar!

Scholingen 2018, ook bij jou in de buurt!

NOC*NSF Academie voor Sportkader zet zich al tien jaar met succes in voor het opleiden van trainers, coaches, scheidsrechters en bestuurders op sportgeneriek onderwerpen zoals ‘4 inzichten over trainerschap’, ‘Weerbaarheid voor arbitrage’, ‘Sportief Besturen’ en ‘Coach de Coach’. NOC*NSF Academie voor Sportkader is opgericht door sportbonden en staat daarmee middenin Sportend Nederland! Ook in 2018 hebben wij een mooi aanbod aan scholingen. Lees verder voor scholingen bij jou in de buurt!

Inzicht in trainer-sporter-interactie

De sportvereniging is de plek bij uitstek waar kinderen te maken krijgen met doorzettingsvermogen, samenwerken voor een gemeenschappelijk doel en omgaan met winst en verlies. Jij mag ze daarin begeleiden als trainer of coach. Tijdens deze scholing leer je luisteren, zoeken, observeren en de sporter strategieën en tools aan te reiken die bij hem of haar passen.

De scholing ‘Inzicht in trainer-sporter-interactie’ biedt inzicht in de dynamische relatie die je als trainer met je sporters hebt. Aan de hand van het 5 g-model leer je het gedrag van jouw sporter te begrijpen. Tevens krijg je inzicht in jouw éigen gedrag en in de achterliggende gedachten en overtuigingen die daaraan ten grondslag liggen.

Als trainer ben je in de unieke positie om jonge sporters een extra zetje te geven in het leven. Om degene te zijn waarvan ze later zeggen: ‘Die trainer is heel belangrijk voor me geweest.’ Leer echt kijken naar het kind en ontdek waaróm het zich gedraagt zoals het zich gedraagt. In Den Bosch wordt deze scholing gegeven op 30 januari en 13 februari 2018. Schrijf je in en word een nog betere trainer!

Praktijkbegeleider

Je bent een ervaren trainer-coach of instructeur en wil graag je kennis en ervaring inzetten binnen je eigen vereniging. Je kunt er als praktijkbegeleider voor zorgen dat trainer-coaches en instructeurs (in opleiding) relevante en leerzame praktijkervaringen opdoen.

Om jouw kennis en vaardigheden als praktijkbegeleider verder te ontwikkelen, kun je een gerichte opleiding volgen bestaande uit twee bijeenkomsten en een praktijkdeel. Tijdens de twee bijeenkomsten oefen je vaardigheden zoals het voeren van plannings- en begeleidingsgesprekken, het geven van feedback en het creëren van een veilig leer- en sportklimaat. In het praktijkdeel voer je twee praktijkopdrachten uit. De praktijkopdrachten zijn gericht op het begeleiden van sportkader. Leerdoelen van de opleiding ‘Praktijkbegeleider’:

  • Informeren van sportkader (in opleiding);
  • creëren van een veilige leeromgeving voor sportkader (in opleiding);
  • begeleiden van sportkader (in opleiding).

Deze scholing volgen in Den Bosch? Schrijf je in, donderdag 15 februari 2018!

Coach de coach (bijscholing)

Iedereen heeft baat bij een goede coach, óók de trainer of coach zelf. Iemand die feedback geeft op pedagogische vaardigheden en als klankbord kan fungeren, tilt coaches én daarmee de vereniging naar een hoger plan.

Tijdens de scholing leer je de trainer te laten reflecteren op zijn gedrag en manier van coachen. Welk effect heeft dit op de sporters? Je leert gedrag te observeren (verbale en non-verbale uitingen) en analyseren en je analyse te vertalen in concrete tips: wat gaat er goed, wat kan beter? Verder leer je observaties op een goede manier met de trainer te bespreken

De scholing coach de coach is binnenkort te volgen in Sittard . Schrijf je hier in!

Omgaan met sportongevallen en blessures

Trainers krijgen soms met sportmedische aspecten te maken. Bij een ongeval of een blessure kun je als trainer geen diagnose stellen, maar er wordt wel wat van je verwacht. Natuurlijk zijn er handelingsprincipes. Die kunnen houvast bieden, maar zijn niet altijd en overal geldig. Van belang is dat snel een verantwoorde inschatting wordt gemaakt over de ernst van het letsel. Door als trainer juist te handelen op het moment dat de blessure opgelopen wordt of het ongeval plaatsvindt, kun je het herstel bevorderen.

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft samen met NOC*NSF en de Academie voor Sportkader en het Rode Kruis een scholing ‘Omgaan met sportongevallen en blessures’ ontwikkeld. Meld je snel aan voor de scholing op 10 Maart in Eindhoven.

Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Een groot deel van de Nederlanders krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan bijvoorbeeld agressie of seksuele intimidatie. Doortastend optreden van een coach of trainer is noodzakelijk. Door op tijd te zien wat er gebeurt én de beschikking te hebben over de juiste tools voor een gepaste reactie, kun je de schade beperken of erger voorkomen.

Onder grensoverschrijdend of ongewenst gedrag valt pesten, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie. Iedereen maakt wel eens een dergelijke situatie mee. Tijdens deze scholing leer je hoe je op mensen af kunt stappen en zaken bespreekbaar kunt maken. Daarnaast leer je vroege signalen te herkennen en word je je bewust van je eigen invloed.

De scholing beslaat 1 dagdeel en start op 15 Maart 2018 in Eindhoven , via deze link kun je je direct inschrijven.

Naast het geplande aanbod dat voor iedereen openstaat geven wij ook scholingen & inspiratiesessies op locatie. Heb je vragen of wil je hierover meer informatie? Neem contact met ons op via opleidingen@nocnsf.nl.

INCOMPANY 75% van de scholingen georganiseerd door NOC*NSF Academie voor Sportkader is een aangevraagde scholing op locatie (incompany). Verenigingen, sportbonden en andere organisaties vragen een scholing aan voor hun eigen deelnemers. Alle scholingen zijn op deze manier aan te vragen. Het organiseren van een zogenoemde incompany scholing heeft een aantal voordelen:

  • Het programma kan aangepast worden naar de behoefte van de aanvrager;
  • De praktijkvoorbeelden kunnen sportspecifiek zijn;
  • Deelnemers hebben de kans om te netwerken;
  • Het is een kans om samen te werken met andere sportclubs en/of organisaties;
  • Er wordt één prijs betaald voor de gehele scholing;
  • De organiserende partij bepaalt wie er deelnemen;
  • Er kan maatwerk geleverd worden.

Meer informatie over incompanies kun je aanvragen door een e-mail te sturen naar opleidingen@nocnsf.nl. Voor het complete aanbod van scholingen kan je terecht op onze website.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
Afmelden | Contact
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_011

 

maandag 5 februari 2018 Heerenveen

Themagericht trainen en coachen van pubers

maandag 26 februari 2018 Sittard

Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12-jarigen

dinsdag 27 maart 2018 Eindhoven

Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12-jarigen

woensdag 4 april 2018 Den Bosch

Themagericht trainen en coachen van pubers

30 januwari 2018 Den Bosch

Inzicht in trainer-sporter-interactie

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_017
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_018
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_019
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_020
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_014
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_021
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_022