Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen kunt u hier de webversie bekijken.

Incompany scholingen

75% van de scholingen die door de Academie voor Sportkader georganiseerd is een aangevraagde scholing op locatie. Verenigingen, sportbonden en andere organisaties vragen een scholing aan voor hun eigen deelnemers. Alle scholingen zijn op deze manier aan te vragen. Het organiseren van een zogenoemde incompany scholing heeft een aantal voordelen:

  • Het programma kan aangepast worden naar de behoefte van de aanvrager;
  • De praktijkvoorbeelden kunnen sportspecifiek zijn;
  • Deelnemers hebben de kans om te netwerken;
  • Het is een kans om samen te werken met andere sportclubs en/of organisaties;
  • Er wordt één prijs betaald voor de gehele scholing;
  • De organiserende partij bepaalt wie er deelnemen;
  • Er kan maatwerk geleverd worden.

Meer informatie over incompanies kun je aanvragen door een e-mail te sturen naar opleidingen@nocnsf.nl. Voor het complete aanbod van scholingen kan je terecht op onze website.

Scoren met social media

10 miljoen Nederlanders zijn actief met social media. Het grote bereik en het gratis en interactieve karakter maken van social media een niet meer weg te denken communicatievorm. Wat kun je als sportvereniging uit social media halen? Hoe kun je bijvoorbeeld zorgen voor extra clubbinding? Of nieuwe leden werven? En hoe zorg je dat leden als ambassadeur de club promoten? In deze praktijkgerichte sessie krijgt u concrete handvatten aangereikt hoe de club zich optimaal kan profileren met netwerken als Facebook, Twitter en Instagram. De themabijeenkomsten over social media worden verzorgd door Martin van Berkel of Hans Slender. Een must voor iedere sportbestuurder!

Schrijf je nu in voor de workshop op 21 November in Groningen.

 

4 inzichten over trainerschap

Sinds de lancering in 2014 zijn de ‘4 Inzichten over Trainerschap’ bezig met een enorme opmars in sportief Nederland. Liefst elf grote sportbonden hebben de principes ervan, die door het projectteam van ‘Naar een veiliger sportklimaat’ werden uitgewerkt, inmiddels omarmd. Zij hanteren de methode bij hun bondsopleidingen voor nieuwe trainers en coaches. Nadat we in 2015 reeds een tweetal inleidende artikelen aan de 4 Inzichten over Trainerschap hebben gewijd, nu een verdieping. Lees meer

Op 13 november vindt deze scholing in Heerenveen plaats, schrijf je hier in!

De kansen van 50+ sport

We kennen ze allemaal, volwassenen die nu niet sporten maar dat eigenlijk wel zouden willen. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel, juist ook vanaf 50 jaar en ouder, wel zou willen sporten. In deze workshop gaan we specifiek in op de groep 50plussers, niet vanwege de leeftijd, maar vanwege hun levensfase en om goed aan te sluiten op hun motieven en (fysieke) capaciteiten. Want we hebben als sportaanbieders veel te bieden aan deze groep. En het gaat om een grote groep*. 

Hoe organiseert jullie vereniging (sport)aanbod voor 50plussers? Ben je bewust van de mogelijkheden? Wie zijn ze en wat willen ze? Kan je het sportaanbod meer kenbaar maken of misschien iets nieuws opzetten?

1 december is deze workshop in Heerenveen. Schrijf je nu in!

Coach de coach (de bijscholing)

Coaches en trainers zouden met meer plezier en voldoening voor de groep staan als ze over meer didactische en pedagogische bagage beschikken. Daarom is het ‘Coach de coach’-programma opgezet. Dat gaat verder dan het opleiden van één of meerdere trainerscoaches per club. Doel is het creëren van een sociaal veilig, plezierig en ontwikkelingsgericht sportklimaat binnen de vereniging. Lees meer

De scholing coach de coach is binnenkort te volgen in Zwolle. Schrijf je hier in!

Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Als begeleider in de sport heb je de verantwoordelijkheid om de sociale veiligheid te waarborgen.

Grensoverschrijdend gedrag, als seksuele intimidatie en discriminatie herkennen en voorkomen is van groot belang, zeker in de sport. Het is belangrijk dat je weet wat er onder deze noemer valt, wat de gevolgen ervan kunnen zijn en welke gewenste omgangsvormen er binnen de sport bestaan. De scholing geeft je inzicht in de thematiek en creëert bewustwording. Bovendien leer je de signalen van grensoverschrijdend gedrag te herkennen.

De scholing beslaat 1 dagdeel en start op 2 november in Alkmaar, via deze link kun je je direct inschrijven.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
Afmelden | Contact

Geplande scholingen

2 november 2017 Alkmaar

Creatief besturen

16 november 2017 Zwolle

Praktijkbegeleider

27 november 2017 Zwolle

Trainen en coachen van jongeren met autisme

29 november 2017 Alkmaar

4 inzichten over trainerschap

17 februari 2018 Heerenveen

Vertrouwenscontactpersoon

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_016
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_017
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_018
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_019
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_020
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_014
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_021
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_022