Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen kunt u hier de webversie bekijken.

Nieuwsbrief

Incompany scholingen

75% van de scholingen die door de Academie voor Sportkader georganiseerd is een aangevraagde scholing op locatie. Verenigingen, sportbonden en andere organisaties vragen een scholing aan voor hun eigen deelnemers. Alle scholingen zijn op deze manier aan te vragen. Het organiseren van een zogenoemde incompany scholing heeft een aantal voordelen:

  • Het programma kan aangepast worden naar de behoefte van de aanvrager;
  • De praktijkvoorbeelden kunnen sportspecifiek zijn;
  • Deelnemers hebben de kans om te netwerken;
  • Het is een kans om samen te werken met andere sportclubs en/of organisaties;
  • Er wordt één prijs betaald voor de gehele scholing;
  • De organiserende partij bepaalt wie er deelnemen;
  • Er kan maatwerk geleverd worden.

Meer informatie over incompanies kun je aanvragen door een e-mail te sturen naar opleidingen@nocnsf.nl. Voor het complete aanbod van scholingen kan je terecht op onze website.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12-jarigen

Kinderen in de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar zijn volop in ontwikkeling: ze worden zich bewust van wat ze goed of juist minder goed kunnen, ze leren zich verhouden tot anderen (leeftijdsgenoten en volwassenen), ze ontwikkelen hun eerste zelfbeeld en mogelijk ook hun eerste serieuze ambities. Zelfvertrouwen is in deze fase een centraal thema en de sportclub is bij uitstek dé plek waar kinderen aan zelfvertrouwen kunnen winnen. In deze scholing krijg je in drie delen kennis, inzichten en vaardigheden aangereikt om zelfvertrouwen bij kinderen tot ontwikkeling te brengen. Neem nu deel voor het speciale tarief van € 55,00. De startdatum van de scholing is in Den Bosch op 31 oktober.

Themagericht trainen en coachen van pubers

Jongeren in de pubertijd zijn druk bezig een eigen identiteit te ontwikkelen. De hormonen gieren door het lijf, ze spiegelen zich constant aan anderen, zoeken grenzen op en zijn altijd op zoek naar het nut en de zin van de opdrachten die ze krijgen.

In deze scholing leer je hoe je ontwikkelthema’s als: betrokkenheid, doorzettingsvermogen en doelen stellen, expliciet een plaats kan geven in de opbouw van je training. Doelen stellen en doorzettingsvermogen zijn dan ook belangrijke thema’s in hun ontwikkeling en daar kun jij als trainer/coach een grote bijdrage aan leveren! Richt je training zo in dat juist ‘motivatie’ expliciet aan de orde komt. Neem nu deel voor het speciale tarief van € 55,00 in Eindhoven. De startdatum is 1 november.

Praktijkbegeleider

Je bent een ervaren trainer-coach of instructeur en wil graag je kennis en ervaring inzetten binnen je eigen vereniging. Je kunt er als praktijkbegeleider voor zorgen dat trainer-coaches en instructeurs (in opleiding) relevante en leerzame praktijkervaringen opdoen.

Om jouw kennis en vaardigheden als praktijkbegeleider verder te ontwikkelen, kun je een gerichte opleiding volgen bestaande uit twee bijeenkomsten en een praktijkdeel. Tijdens de twee bijeenkomsten oefen je vaardigheden zoals het voeren van plannings- en begeleidingsgesprekken, het geven van feedback en het creëren van een veilig leer- en sportklimaat. In het praktijkdeel voer je twee praktijkopdrachten uit. De praktijkopdrachten zijn gericht op het begeleiden van sportkader. Leerdoelen van de opleiding ‘Praktijkbegeleider’:

  • Informeren van sportkader (in opleiding);
  • creëren van een veilige leeromgeving voor sportkader (in opleiding);
  • begeleiden van sportkader (in opleiding).

Deze scholing volgen in Eindhoven? Schrijf je in, hij start op 2 november!

4 inzichten over trainerschap

Wil je binnen korte tijd flink groeien in je rol als trainer of coach? Tijdens deze scholing krijg je binnen één dagdeel praktische handvatten om je sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren.

Structureren, stimuleren, individuele aandacht geven, regie overdragen. Uit onderzoek blijkt dat deze vier punten van groot belang zijn voor de relatie tussen trainer en sporter. En het goede nieuws is: aan de hand van deze punten kun je je eigen functioneren als trainer of coach in korte tijd aanscherpen en verbeteren.

Deze scholing helpt je je sterke én je ontwikkelbare punten met betrekking tot deze vier inzichten in kaart te brengen en reflecteer je op je eigen rol als trainer. Je leert daardoor hoe je je kwaliteiten het best kunt inzetten, ook in lastige situaties. Schrijf je nu in voor deze scholing in Den Bosch op 7 november!

Sporters met gedragsproblematiek

Jonge sporters met gedragsproblematiek worden soms ondergebracht in een apart team of G-team. Vaak zijn ze hier niet helemaal op hun plaats en kunnen ze met de juiste begeleiding beter in reguliere teams meespelen. De rol van de trainer en coach is daarom van groot belang. In deze scholing leer je dat jij als trainer en coach veel invloed hebt op het sturen of ombuigen van probleemgedrag bij sporters.

Je leert je gedragingen, die voortkomen uit gedragsproblematiek, te herkennen en vooral te begrijpen in relatie tot jouw manier van handelen als trainer-coach. Observeren en reflecteren van je eigen gedrag is daarom erg belangrijk. Je leert bijvoorbeeld je eigen communicatie en training aan te passen aan de sporter met gedragsproblematiek en zodoende een veilige en gestructureerde sportomgeving te creëren. Je kunt er – kortom – voor zorgen dat sporters met gedragsproblematiek zich thuis voelen bij jou, in je team en binnen je vereniging.

Volg de scholing “sporters met gedragsproblematiek” nu in Heerenveen! Schrijf je in en start op 8 november in Sittard!

Overige scholingen & Incompanies

Neem eens een kijkje op onze website voor het overige aanbod van de Academie voor Sportkader. Naast de ingeplande scholingen is het altijd mogelijk er zelf een te organiseren. Deze zogenoemde incompany kan overal in Nederland worden gegeven. Neem voor meer informatie contact met ons op via opleidingen@nocnsf.nl.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
Afmelden | Contact

Geplande scholingen

25 oktober 2017 Den Bosch

Sporters met een verstandelijke beperking

9 november 2017 Eindhoven

De kansen van 50+ sport

12 december 2017 Rotterdam

Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

16 december 2017 Eindhoven

Stay cool under pressure

23 oktober 2017 Den Bosch

Nieuwe inkomsten genereren
met slimmere sponsoring
en crowdfunding 

14 november 2017 Den Bosch

Scoren met social media

18 november 2017 Rotterdam

Omgaan met sportongevallen en blessures

20 november 2017 Rotterdam

Sporters met een auditieve/communicatieve beperking

11 december 2017 Tilburg

4 inzichten over trainerschap

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_020
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_014
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_021
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_022