Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen kunt u hier de webversie bekijken.

Trainen en coachen van jongeren met autisme

Tijdens deze scholing leer je gedragingen die voortkomen uit autisme, te herkennen en vooral te begrijpen. Je leert structuur aan te brengen in de tijd, activiteit, ruimte en je eigen gedrag als trainer binnen een training of wedstrijd. Zo kun je je communicatie aanpassen aan de sporter met autisme en zodoende een veilige en gestructureerde sportomgeving creëren. Je kunt er – kortom – voor zorgen dat sporters met autisme zich thuis voelen bij jou, in je team en binnen je vereniging.

Wil je leren hoe sporters met autisme te (h)erkennen en het beste in hen naar boven te halen? Volg dan de scholing ‘Trainen en coachen van jongeren met autisme op 24 oktober in Utrecht. Klik hier om je aan te melden!

Trainen en coachen van jeugd gericht op een gezonde leefstijl

Als trainer ga je uit van het talent en de interesses van je sporters. Je zet ze in hun kracht en laat ze plezier en succes ervaren in de sport. Zo lever je een bijdrage aan de ontwikkeling, gezondheid en blijvende sportdeelname van het kind.

(Crash-)Diëten zorgen er voor dat je snel afvalt, maar dit gaat ten koste van een gezonde voeding en van je spieren. Ook zorgt het voor minder energie, bijvoorbeeld tijdens het sporten. Het is dus belangrijk om een gezonde leefstijl te hebben.

Als trainer in de sportvereniging kun je hier een grote stimulerende rol in spelen. De scholing “Trainen en coachen van jeugd gericht op een gezonde leefstijl” geeft handvatten om kinderen op jonge leeftijd al bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl. Dit zorgt voor een betere gezondheid op de langere termijn, waardoor jeugd actiever en vitaler is. Lees meer of meld je direct aan voor de scholing op 30 oktober in Utrecht!

 

4 inzichten over trainerschap

Sinds de lancering in 2014 zijn de ‘4 Inzichten over Trainerschap’ bezig met een enorme opmars in sportief Nederland. Liefst elf grote sportbonden hebben de principes ervan, die door het projectteam van ‘Naar een veiliger sportklimaat’ werden uitgewerkt, inmiddels omarmd. Zij hanteren de methode bij hun bondsopleidingen voor nieuwe trainers en coaches. Nadat we in 2015 reeds een tweetal inleidende artikelen aan de 4 Inzichten over Trainerschap hebben gewijd, nu een verdieping. Lees meer

Op 30 oktober vindt deze scholing in Amersfoort plaats, schrijf je hier in!

 

Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12-jarigen

Kinderen in de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar zijn volop in ontwikkeling: ze worden zich bewust van wat ze goed of juist minder goed kunnen, ze leren zich verhouden tot anderen (leeftijdsgenoten en volwassenen), ze ontwikkelen hun eerste zelfbeeld en mogelijk ook hun eerste serieuze ambities. Zelfvertrouwen is in deze fase een centraal thema en de sportclub is bij uitstek dé plek waar kinderen aan zelfvertrouwen kunnen winnen.

In deze scholing krijg je in drie delen kennis, inzichten en vaardigheden aangereikt om zelfvertrouwen bij kinderen tot ontwikkeling te brengen. Neem nu deel voor het speciale tarief van €55,00. De startdatum van de scholing in Amersfoort op 13 november.

Inzicht in trainer-sporter-interactie

De kwaliteit van de interactie tussen trainer en sporter is van groot belang voor de ontwikkeling van de sporter. Het hebben van inzicht in gedrag van sporters en het optimaliseren van de interactie, zijn dan ook twee belangrijke kwaliteiten voor trainers. De scholing ‘Inzicht in Trainer-Sporter-Interactie’ biedt inzicht in de dynamische relatie die de trainer met zijn of haar sporters heeft. Naarmate een trainer goed zicht heeft waarom een sporter een bepaald gedrag vertoont en uit welke gedachten en gevoelens dit gedrag voortkomt, is hij of zij beter in staat effectief te communiceren en op dat gedrag te reageren.

Aan de hand van een model leert de trainer het gedrag van de sporter te begrijpen. Tevens krijgt de trainer met deze scholing inzicht in zijn éigen gedrag, en in de achterliggende gedachten en overtuigingen die daaraan ten grondslag liggen. Daarmee is er sprake van een betere samenwerking tussen de trainer en zijn of haar sporters, wordt er meer plezier beleefd en neemt de motivatie toe. De scholing bevat 2 dagdelen. In Amersfoort start deze scholing op 28 november. Schrijf je in en word een nog betere trainer!

Vertrouwenscontactpersoon

Seksuele intimidatie en ongewenst gedrag zijn al lang geen nieuw begrippen meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het vindt ook plaats tussen sporters onderling, of tussen begeleiders. Het is niet gemakkelijk voor mensen om melding te maken van ongewenste intimidatie, laat staan voor kinderen. Het kan daarom heel erg nuttig zijn om een vertrouwd aanspreekpunt te hebben binnen de vereniging of sportbond.

Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de positie die de vertrouwenscontactpersoon inneemt wanneer er sprake is van een klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De cursus is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de vertrouwenscontactpersoon worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat. Je kunt je nu nog aanmelden voor de cursus vertrouwenscontactpersoon. De startdatum van deze scholing is 13 december in Amersfoort. Klik hier!

Overige scholingen & incompanies

Neem eens een kijkje op onze website voor het overige aanbod van de Academie voor Sportkader. Naast de ingeplande scholingen is het altijd mogelijk er zelf een te organiseren. Deze zogenoemde incompany kan overal in Nederland worden gegeven. Neem voor meer informatie contact met ons op via opleidingen@nocnsf.nl.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
Afmelden | Contact

Geplande scholingen

23 oktober 2017 Den Bosch

Nieuwe inkomsten genereren met slimmere sponsoring en crowdfunding

30 oktober Amsterdam

Inzicht in trainer-sporter-interactie

31 oktober Den Bosch

Themagericht trainen en coachen van 6-tot-12-jarigen

1 november Amsterdam

Stay cool under pressure

21 november Utrecht

Creatief besturen

22 november Amsterdam

Trainen en coachen van jeugd gericht op een gezonde leefstijl

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_017
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_018
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_019
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_020
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_014
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_021
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_022