Nieuw programma voor de ontwikkeling van jonge sportbestuurders
Talentprogramma: Modern Besturen

Jongeren zijn aan zet! Diverse trends en ontwikkelingen rondom de vereniging maken het moderniseren van verenigingsbesturen noodzakelijk. Veel verenigingsbestuurders worstelen met de vraag hoe zij hun (bestuurlijk) kader kunnen verjongen en aanvullen. Veel jongeren weten echter niet wat het besturen van een vereniging precies inhoudt. Tijdens het talentprogramma Modern Besturen gaan jongeren op zoek naar de manier waarop de sport zich het beste kan organiseren en hoe zij daarin van meerwaarde kunnen zijn.

Het programma

Tijdens het traject worden jongeren (18-30 jaar) getraind in en bewust gemaakt van het effectief inzetten van hun competenties en leiderschaps-vaardigheden. Ook wordt uitgebreid stil gestaan bij omgaan met weerstand en samenwerking, om aansluiting met oudere bestuurders mogelijk te maken.

Het traject bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 uur (of drie volledige dagen), verspreid over enkele weken. Tussen de bijeenkomsten is er ruimte zelf aan de slag te gaan met opdrachten, het vormen van een visie en plan van aanpak. Alles gebeurt in samenwerking met het bestuur van de eigen vereniging. Definitieve vorm en inhoud kan in overleg met de opdrachtgever worden samengesteld.

Het programma is bedoeld voor zowel potentiele, startende als reeds actieve jonge sportbestuurders!

De organisatie

Het talentprogramma vindt plaats in een gemeente of regio, vaak vanuit opdrachtgeverschap van de betrokken gemeente(n) of sportservice/sportraad. De organisator investeert via het inkopen van het programma in de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de verenigingen (en diens besturen) in de maatschappij.

Meer weten?

Vraag vrijblijvend een offerte aan bij NOC*NSF / Academie voor Sportkader, via opleidingen@nocnsf.nl 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_006
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_011
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_011
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_012
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_013
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_014
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_016
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_017
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_018
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_019
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_020
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_014
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_021
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_022
modern besturen
Afmelden