Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen kunt u hier de webversie bekijken.
Nieuwsbrief Academie voor Sportkader
December 2014
Nieuws
Succesvolle eerste Sportkader Parade
Op 2 december jl. vond de eerste Sportkader Parade plaats in Hilversum. Het jaarlijks terug komende Platform Kader Breed was in een nieuw jasje gestoken en we mochten ruim 100 deelnemers verwelkomen uit verschillende sectoren. De eerste reacties vanuit zowel de deelnemers als de sprekers waren zeer positief. Lees verder.
Ontwikkelagenda 2015
Op dit moment wordt er hard gewerkt om de nieuwe activiteiten van de Ontwikkelagenda 2015 inhoud te geven. Die personen die aangegeven hebben om mee te willen denken en/mee te willen werken over de onderstaande activiteiten kunnen in januari een uitnodiging verwachten voor een eerste bijeenkomst. Het gaat om de nieuwe “projecten”. Lees verder.
Agenda Kloppend hart
Vanaf heden staan alle Kloppend hart sessies hier in de agenda van op de ASK-website. De Kloppend Hart sessies zijn een samenwerking tussen NOC*NSF, de sportbonden, de gemeente en de lokale sportservice waarbij sportbestuurders in staat worden gesteld hun vereniging juist te positioneren en voor te bereiden op een toekomst.

Mocht je als ondersteunende partij een keer willen aansluiten bij één van de sessies of wil je meer informatie over Kloppen hart, stuur dan een mail naar Philipp van Benthem, philip.vanbenthem@nocnsf.nl.
Inschaling Trainers/coach opleiding in NLQF en EQF
Van het Nationaal coördinatiepunt (NCP) is het positieve bericht binnengekomen dat de Trainer-Coach opleiding op niveau 4 ingeschaald is in het Nederlandse Qualification Frame-work (NLQF). Deze opleiding is daarmee ook gelinkt aan het European Qualification Framework (EQF). Dit houdt in dat de sportbonden die een volledige Trainer-Coach opleiding op niveau 4 verzorgen (volgens de KSS en met een positieve audit) dit onder bepaalde voorwaarden mogen vermelden op onder meer het diploma. Lees verder.
Vaarwel klankbordgroep, welkom Expertclasses…
Een van de zaken die uit de besprekingen rondom de Ontwikkelagenda 2015 is gekomen, is dat we afscheid gaan nemen van de klankbordgroep bijeenkomsten. Althans in de huidige vorm…  Jullie hebben aangegeven meer behoefte te hebben aan meer thematische bijeenkomsten. Lees verder.
Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Namens alle medewerkers van NOC*NSF Academie voor Sportkader
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_011
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_011
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_012
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_013
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_014
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_016
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_017
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_018
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_019
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_020
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_014
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_021
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_022
Afmelden| Contact