Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen kunt u hier de webversie bekijken.
Nieuwsbrief Academie voor Sportkader
juni 2014
Nieuws
Verslag Platform Kader Smal (19 juni, Zeist)
Op donderdag 19 juni heeft het jaarlijkse Platform Kader Smal plaatsgevonden. Deze jaarlijkse kennisdelingsbijeenkomst voor medewerkers van sportbonden had dit jaar als centrale thema: ‘Behoud van kader’. Met 50 deelnemers van 22 verschillende sportbonden waren we met een divers gezelschap te gast in Zeist bij de KNVB Hotel, Sport & zalenaccommodaties. Lees meer.
Vooraankondiging Platform Kader Breed en verzoek om meedenkende collega!
Dinsdag 2 december aanstaande zal Platform Kader Breed plaatsvinden. We zijn dit jaar te gast bij ROC Sport en Bewegen te Hilversum. Zet deze datum alvast in je agenda. Binnenkort zal je de uitnodiging ontvangen. Wie van onze collega’s werkt op dit moment actief samen met het onderwijs en wil deze ervaring met ons delen. Lees meer.
Planning bijscholingen najaar 2014
Het afgelopen half jaar hebben weer zo’n 1300 trainer-coaches en officials een bijscholing via de Academie voor Sportkader gevolgd. Dat aantal hadden we niet kunnen behalen zonder de inzet van sportbonden en regionale partners. Zij hebben ons ook dit jaar weer goed geholpen met de promotie. Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor! Als ASK zien wij hiervan echt de meerwaarde direct terug en we hopen natuurlijk dat jullie hier ook in de toekomst mee verder gaan. Lees meer.
Gereed: bijscholing Trainen en coachen van jeugd met (risico op) overgewicht
De afgelopen maanden is er gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe bijscholing voor trainer-coaches en instructeurs die werken (of willen gaan werken) met jeugd met overgewicht. Deze bijscholing is ontwikkeld i.s.m.: Het Voedingscentrum, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen(NISB), Merem behandelcentrum Heideheuvel en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Momenteel vindt er een pilot plaats voor dit traject. Lees meer.
Young Professionals staan te trappelen voor bestuursfuncties in de sport
Young professionals in de sport hebben ambitie om op bestuurlijk niveau actief te zijn. Dit blijkt uit een drijfverenonderzoek, uitgevoerd onder ruim negentig Young Professionals. De uitkomsten bieden interessante kansen om sportbesturen op zowel lokaal als landelijk niveau te verjongen en verfrissen. Lees meer.
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_006
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
Bijeenkomsten
(Amsterdam, 1 september 2014)
Themagericht trainen en coachen van pubers
(Heerenveen, 10 september 2014)
Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag
(Amsterdam, 11 september 2014)
Herkennen en voorkomen van seksuele intimidatie
(Den Bosch, 11 september 2014)
Sporters met gedragsproblematiek
(Zwolle, 11 september 2014)
Themagericht trainen en coachen van 6-12 jarigen
(Utrecht, 13 september 2014)
Basisopleiding Scheidsrechterscoach
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_017
(Rotterdam, 13 september 2014)
Sporters met gedragsproblematiek
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_019
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_020
Meer bijeenkomsten
Downloads
Klik hier voor de downloadpagina
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_022
Afmelden| Contact