Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen kunt u hier de webversie bekijken.
Nieuwsbrief Academie voor Sportkader
April 2014
Pilots nieuwe bijscholingen gehandicaptensport groot succes
NOC*NSF/Academie voor Sportkader heeft in samenwerking met Special Heroes drie nieuwe bijscholingen voor trainers, coaches en instructeurs op het gebied van gehandicaptensport succesvol gelanceerd. Naast de bijscholing voor sporters met een verstandelijke handicap kunnen trainer, coaches en instructeurs zich nu ook laten bijscholen wanneer ze meer willen weten over sporters met een visuele beperking, een auditieve/communicatieve beperking en/of gedragsproblematiek. Lees verder.
Kennisdelingsbijeenkomst en Platform Kader Smal/Breed
Op maandag 26 mei vindt vanuit de Academie voor Sportkader een kennisdelingsbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst, die is georganiseerd in samenwerking met het team Arbitrage vanuit VSK, is specifiek gericht op de ontwikkeling en ondersteuning van het arbitrerend kader. Op donderdag 19 juni zal het jaarlijkse Platform Kader Smal plaatsvinden. Het centrale thema van die dag zal zijn: ‘Behoud van kader’. Lees verder.
Monitordag Sportkader op 8 mei aanstaande
Graag nodigen we u op 8 mei a.s. uit voor deze Monitordag, specifiek gericht op het thema sportkader, oftewel trainers, coaches, instructeurs, scheidsrechters, officials en bestuurders. U en uw organisatie zijn een belangrijke partij in het ontwikkelen en ondersteunen van het sportkader. Gezamenlijk richten we ons op twee nieuwe rapportages van monitoren, de Arbeidsmarktmonitor 2013 en de Sportkadermonitor 2013. Lees verder.
Agenda/Belangrijke data
Klik hier voor een overzicht van belangrijke data.
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_006
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
Bijscholingen
(Rotterdam, 30 april 2014)
Weerbaarheid voor trainers en coaches 
(Oegstgeest, 7 mei 2014)
Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12- jarigen 
(Amsterdam, 12 mei 2014)
Trainen en coachen van jongeren met autisme
(Zwolle, 13 mei 2014)
Trainen en coachen van jongeren met autisme
(Amsterdam, 15 mei 2014)
Themagericht trainen en coachen van pubers
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_016
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_017
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_018
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_019
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_020
Meer bijeenkomsten
Downloads
Bekijk de downloadpagina
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_022
Afmelden| Contact