Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen kunt u hier de webversie bekijken.
Nieuwsbrief Academie voor Sportkader
Maart 2014
Nieuws
Bijstelling opleiding praktijkbegeleider
In de KSS 2012 is de praktijkbegeleider steviger gepositioneerd door plaatsing in de opleiderslijn. Het betreft nu een aparte kwalificatie op niveau 4 die bij succesvolle toetsing leidt tot een diploma. Vanwege deze veranderingen, waaronder het wegvallen van 3.4, wordt de opleiding tot praktijkbegeleider momenteel bijgesteld. Lees meer.
Pilot Kloppend Hart-sessies uitgevoerd
Onder het mom van ‘De koers die u wilt varen is per definitie de juiste’ zijn afgelopen maand in Doetinchem en Zoetermeer de eerste Kloppend Hart-sessies als pilot uitgevoerd. De essentie van de bijeenkomsten was om in samenwerking met de gemeente, sportbonden, NOC*NSF/ASK en de lokale sportservice de bestuurders van lokale sportverenigingen na te laten denken over het kloppend hart van de vereniging. Lees meer.
Nieuwe monitoren en monitordag
De maand maart leverde ons twee nieuwe rapportages op: de (vierde) Arbeidsmarktmonitor Sport 2013 (AMMS) en de (eerste) Sportkadermonitor 2013 (SKM). Beide rapportages geven, naast enige bevestiging, ook een schat aan nieuwe informatie over verschillende aspecten van de verschillende kaderleden in de sport. Graag willen we op donderdag 8 mei 2014 (tussen 09.30 uur en 12.30 uur) met alle geïnteresseerden wat dieper in de rapportages en resultaten van beide monitoren duiken. Lees meer.
Planning bijeenkomsten Academie voor Sportkader
Het Platform Kader Smal zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 19 juni met als thema ‘Het behoud van kader’. Op dinsdag 2 december staat het Platform Kader Breed op de agenda. Kik hier om meer te lezen over deze bijeenkomsten en om de data van andere kennisontwikkelingsbijeenkomsten te bekijken.
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_006
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
Bijscholingen
(Eindhoven, 12 april 2014)
Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12- jarigen
(Breda, 16 april 2014)
Weerbaarheid voor verkeersregelaars
(Zwolle, 19 april 2014)
Praktijkbegeleider in de sport
(Breda, 22 april 2014)
Themagericht trainen en coachen van pubers
(Breda, 23 april 2014)
Weerbaarheid voor arbitrage
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_016
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_017
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_018
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_019
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_020
Meer bijscholingen
Downloads
Bekijk de downloadpagina
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_022
Afmelden| Contact