Klik hier voor de webversie
Nieuwsbrief Academie voor Sportkader
januari 2014
Nieuws
Nieuwe bijscholingen: gehandicaptensport
Met een impuls vanuit het ministerie van VWS heeft NOC*NSF (Academie voor Sportkader en Gehandicaptensport) samen met Special Heroes (Onbeperkt Sportief) drie nieuwe bijscholingen ontwikkeld, die bijdragen aan deskundigheidsbevordering binnen gehandicaptensport. Lees meer.
Even voorstellen: nieuwe collega's Marit en Karlijn
In 2014 zijn twee nieuwe medewerkers gestart bij de Academie voor Sportkader. Marit van Genderen en Karlijn Westerman stellen zich voor.
Lees meer.
Herziening training voor Praktijkbegeleiders in de sport
Zoals jullie weten is in 2012 de nieuwe Kwalificatiestructuur Sport ingegaan. Dat heeft ook consequenties voor het profiel van de Praktijkbegeleider. Dit feit plus dat vanuit de georganiseerde sport aangegeven is dat Sportiviteit & Respect ook in het profiel (en dus in de toetsing en de opleiding) van de Praktijkbegeleider duidelijker naar voren kan komen, maakt een herziening van de training voor Praktijkbegeleider noodzakelijk. Lees meer.
Veilig volleyballen in Zwolle
Sporten bij een sportclub kán enorm bijdragen aan de sociale persoonlijke ontwikkeling van de jonge sporter. Maar dat gaat niet vanzelf. Een belangrijke voorwaarde is dat iedere sporter zich in sociaal opzicht veilig en op zijn gemak voelt en dat iedereen op zijn of haar eigen niveau en met zijn of haar eigen kwaliteiten gewaardeerd wordt. Vrijwel alle trainers, coaches, jeugdleiders, verenigingsbestuurders en scheidsrechters willen hier volmondig aan bijdragen.

Klik hier om het hele artikel uit Sportstad Zwolle te lezen.
Kennisontwikkelingsbijeenkomst maandag 3 februari
Afgelopen september hebben wij met een groot aantal van jullie de inspiratiesessie Portfoliobeoordeling beleefd. Na afloop van de sessie hebben meerdere bonden de behoefte uitgesproken om nog eens heel praktisch de kennis uit te wisselen over hoe jullie als bonden de opleidingen georganiseerd hebben, welke keuzes daarin (bewust) gemaakt zijn en wat jullie als sterke en mindere sterke punten ervaren in de organisatie. Lees meer.
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_006
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
Bijscholingen
(Utrecht, 15 februari 2014)
Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12- jarigen
(Amsterdam, 21 februari 2014)
Trainen en coachen van jongeren met autisme
(Nieuwegein, 22 februari 2014)
Themagericht trainen en coachen van pubers
(Breda, 24 februari 2014)
Trainen en coachen van jongeren met autisme
(Amsterdam, 1 maart 2014)
Basisopleiding Scheidsrechterscoach
(Zwolle, 4 maart 2014)
Themagericht trainen en coachen van pubers
(Rotterdam, 5 maart 2014)
Basisopleiding Scheidsrechterscoach
(Utrecht, 8 maart 2014)
Weerbaarheid voor trainers en coaches
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_019
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_020
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_014
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_021
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_022
Afmelden| Contact