Sporters met gedragsproblematiek

PYC300x200

Hoe geef je kinderen met gedragsproblemen de aandacht die ze nodig hebben van jou als trainer of coach, terwijl je de rest van het team niet uit het oog verliest? Tijdens deze scholing krijg je veel tips en trucs om hier beter in te worden.

 

Als trainer of coach van sporters met gedragsproblematiek is het belangrijk om je bewust te zijn van je eigen rol en gedrag. Reflecteren op je eigen handelen is met deze doelgroep belangrijker dan probleemgedrag bij de sporter herkennen. Dit is niet bepaald eenvoudig, want kritisch zijn op je eigen houding en trainingsvoorbereiding vereist durf en zelfkennis.

 

Bij deze scholing gaat het om ongewenst gedrag dat voortkomt uit erkende stoornissen zoals ADHD (concentratie- en aandachtsproblemen) of ODD (opstandig en ongehoorzaam). Hoe bied je sporters met deze gedragsproblemen een veilige en stimulerende sportomgeving waarin ze zich kunnen ontwikkelen?

 

Sporters met gedragsproblematiek is een hands-on training waarbij je je eigen gedrag ten opzichte van kinderen met gedragsproblematiek onder de loep neemt. Je leert om communicatie en trainingen aan te passen aan de sporter met gedragsproblematiek en zodoende een veilige en gestructureerde sportomgeving te creëren. Je kunt er voor zorgen dat sporters met gedragsproblemen zich thuis voelen bij jou, in het team en binnen de vereniging.

 

De scholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van sportlessen en trainingen en met de doelgroep werken of willen gaan werken. Bij voldoende ervaring is een diploma niet vereist. Deze scholing wordt gegeven op KSS niveau 2 en 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

Bijeenkomst 1

De scholing Sporters met gedragsproblematiek geeft je een beter inzicht in situatie die zich kunnen voordoen bij sporters met gedragsproblemen. De scholing begint met een korte voorstelronde, waarbij alle deelnemers hun verwachtingen en leervragen uitspreken. Vervolgens ga je in subgroepen en plenair brainstormen over wat sporters met gedragsproblemen nodig hebben tijdens trainingen en welke invloed jij zelf als trainer op het gedrag van sporters hebt. De verschillende gedragsstoornissen worden besproken aan de hand van do’s e don’ts.

 

Bijeenkomst 2

Je gaat na de eerste bijeenkomst naar huis met een opdracht om jezelf te filmen in een trainingssituatie. Tijdens het tweede dagdeel wordt het meegebracht filmmateriaal in subgroepen en plenair besproken en geanalyseerd. Hierbij staat kritisch reflecteren op je eigen gedrag als trainer centraal.

 

Duur

De scholing bestaat uit twee dagdelen van drie uur.

 

Na deze scholing

  • …kun je gedragingen die voortkomen uit gedragsstoornissen beter herkennen en begrijpen;
  • …heb je kennis en vaardigheden ontwikkeld om een sociaal veilig, positief en stimuleren sportklimaat te creëren voor de doelgroep;
  • …kun je effectief om leren gaan met verstorend en ongewenst gedrag;
  • …kun je je eigen gedrag als trainer tijdens een training of wedstrijd observeren en analyseren;
  • …kun je je eigen gedrag, communicatie en training aanpassen aan een sporter met gedragsproblematiek.  

 

Na afloop van de scholing ontvang je een bewijs van deelname. Informeer bij je bond of deze bijscholing mogelijk licentiepunten oplevert.

Hieronder vind je een overzicht van alle scholingen ‘Sporters met gedragsproblematiek’. Deelname aan deze scholing bedraagt €80,- maar is vrijgesteld van BTW.
Vanaf 2019 kost deze scholing €100,-.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: