Wat is de Academie voor Sportkader (ASK)

Historie-ASK

De Academie voor Sportkader (ASK) maakt onderdeel uit van de unit Sportontwikkeling bij NOC*NSF en is in 2006 voor en door sportbonden opgericht. Door de professionalisering van sport ontstond er een grotere behoefte aan beter en meer opgeleid sporttechnisch, bestuurlijk en arbitraal kader.

Binnen de ASK trekken NOC*NSF en de bonden gezamenlijk bij de verdere structurering en inrichting van de vernieuwde competentiegerichte opleidingen, waardoor deze processen effectiever en efficiënter kunnen verlopen.

Ontwikkelagenda
De ontwikkelagenda bevat de gezamenlijke activiteiten van bonden om kwaliteit en/of kwantiteit van sporttechnisch, arbitrerend en bestuurlijk kader te vergroten. Deze door de sportbonden jaarlijks vastgestelde agenda vormt de basis voor de activiteiten van de ASK. 

Missie
De kwaliteit van het sportkader bepaalt de kwaliteit van de sport die wordt aangeboden. De ambitie van de Academie voor Sportkader is daarom als volgt samen te vatten:

"Voor elke sporter een competente trainer/coach/instructeur en voor elke wedstrijd een competente scheidsrechter in een veilig sportklimaat, gecreëerd door competente sportbestuurders."