Trainen en coachen van jongeren met autisme

Naamloos

Een kind met autisme verwerkt prikkels anders dan andere kinderen. Dat kan zorgen voor onrust of onbegrip, zowel bij het kind zelf als direct betrokkenen. Leer autisme herkennen en ermee omgaan.

 

Kinderen met autisme moeten een sport en een sportvereniging eerst ervaren om te weten of ze het leuk vinden. Elk kind met autisme heeft een eigen manier om zich op zijn gemak te voelen. Nieuwe omstandigheden zijn lastig, routine is er nog niet en ze voelen zich vaak onbegrepen. In deze scholing leer je autisme herkennen en de behoefte van kinderen met autisme te begrijpen.

 

Een kind met autisme heeft veel structuur en houvast nodig, nog meer dan andere kinderen. Je leert dan ook structuur en voorspelbaarheid aan te brengen binnen een training of wedstrijd. Je leert je communicatie en materiaalgebruik aan te passen aan de sporter met autisme: die heeft vaak meer bedenktijd nodig om een opdracht uit te voeren, soms omdat hij met zijn gedachten ergens anders is, maar soms ook omdat hij in gedachten al vele stappen verder is dan jij. Omgaan met deze verschillen in een team, zodat zowel de sporter met autisme als de rest van het team en jijzelf plezier aan de training of wedstrijd beleven, vormt de basis voor deze scholing.

 

In deze scholing leer je gedragingen die voortkomen uit autisme te herkennen en begrijpen. Je leert structuur aan te brengen in tijd, activiteit, ruimte en je eigen gedrag als trainer binnen een training of wedstrijd. Hierdoor kun je je communicatie aanpassen aan de sporter met autisme en zodoende een veilige en gestructureerde sportomgeving creëren. Je kunt er voor zorgen dat sporters met autisme zich thuis voelen bij jou, in je team en binnen je vereniging!

 

De scholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen aan de doelgroep. Een diploma is niet vereist. Deze scholing wordt gegeven op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

 

Meer info

Ter voorbereiding op deze scholing kun je een e-learning module doorlopen. Dit kan helpen bij het formuleren van leervragen die tijdens de scholing kunnen worden beantwoord. Naast enkele praktijkopdrachten om te oefenen is er ook een reader met aanvullende informatie over autisme in de sport beschikbaar.

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

De scholing trainen en coachen van jongeren met autisme geeft je een beter inzicht in situaties die zich kunnen voordoen bij sporters met autisme. De scholing begint met een korte voorstelronde waarbij alle deelnemers hun verwachtingen en leervragen kunnen uitspreken. Daarna ga je in subgroepen brainstormen over wat sporters met autisme nodig hebben tijdens trainingen en wedstrijden. De subgroepen presenteren hun uitkomsten, waarna een link wordt gelegd met de theorie. Hierna ga je aan de slag met de toepassing naar structureren in de praktijk.

 

Duur

De scholing bestaat uit één dagdeel van drie uur en een voorbereidende opdracht.

 

Na deze scholing

  • ...kun je gedragingen die voortkomen uit autisme herkennen en begrijpen;
  • …kun je je communicatie aanpassen aan een sporter met autisme;
  • …kun je structuur aanbrengen in tijd, activiteit, ruimte en jezelf binnen een training of wedstrijd.

 

Na afloop van de scholing ontvang je een bewijs van deelname. Informeer bij je bond of deze scholing mogelijk licentiepunten oplevert.

Hieronder vind je een overzicht van alle scholingen 'Trainen en coachen van jongeren met autisme'. Deelname aan deze scholing bedraagt €50,- maar is vrijgesteld van BTW.
Vanaf 2019 kost deze scholing €70,-

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: