Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen kunt u hier de webversie bekijken.
Nieuwsbrief Academie voor Sportkader
december 2013
Nieuws
NLQF/EQF: Een update, de eerste stap is (bijna) volbracht
NOC*NSF heeft bericht gekregen van het Nationale coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) dat zij “valide onder voorwaarden” is bevonden om de kwalificaties uit de KSS2012 in aanmerking te laten komen voor inschaling in het Nederlandse Kwalificatiekader (NLQF) en daarmee ook in de European qualification Framework (EQF). Lees verder.
Terugblik Platform Kader Breed
Begin december zijn ongeveer honderd gasten vanuit sport/sportbonden en mbo/hbo sportopleidingen in Tilburg bij het ROC en sportcentrum T-kwadraat bijeen gebracht. We kunnen terugkijken op een mooie dag waar aandacht was voor feestelijkheden, theorie/inhoud en het versterken van het ‘kadernetwerk’. Lees verder.
Planning bijscholingen voorjaar 2014
Voor de periode van januari tot aan juni 2014 hebben wij voor de open lijn weer een flink aantal bijscholingen door het land ingepland. Het betreft bijscholingen waarbij de deelnemers zich vrij kunnen inschrijven en dus in een sport brede groep terechtkomen Onze halfjaar planning staat nu voor 90% op de site. Lees meer.
Auditing 2013
Net als in 2012 hebben ook in 2013 weer veel bonden de toetsing binnen de opleidingen ter auditing aangeboden. En zeer succesvol mogen we wel zeggen. Onderstaande kengetallen laten zien dat we op de goede weg zijn! Lees verder.
Ontwikkeling nieuwe trainer-coach modules
Na succesvolle implementatie van de modules voor autisme en verstandelijke handicap blijkt er behoefte aan vergelijkbare modules gericht op de doelgroepen sporters met een visuele beperking (cluster 1 speciaal onderwijs), sporters met een auditieve beperking (cluster 2 speciaal onderwijs) en sporters met gedragsproblematiek (cluster 4 speciaal onderwijs). Lees verder.
Kennisontwikkelingsbijeenkomsten
Naast Platform Kader Smal (juni 2014) en Platform Kader Breed (dinsdag 2 december 2014) zullen we ook weer een vijftal kennisontwikkelingsbijeenkomsten organiseren. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op maandag 3 februari, maandag 31 maart, maandag 19 mei, maandag 8 september en maandag 3 november. Zet de data alvast in uw agenda. Informatie volgt zo spoedig mogelijk.
En dan nog even dit
Fijne feestdagen gewenst namens iedereen van NOC*NSF/Academie voor Sportkader!
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
Bijscholingen
(Den Bosch, 21 januari 2014)
Basisopleiding Scheidsrechterscoach
(Apeldoorn, 22 januari 2014)
Basisopleiding Scheidsrechterscoach
(Sittard, 23 januari 2014)
Basisopleiding Scheidsrechterscoach
(Almelo, 24 januari 2014)
Basisopleiding Scheidsrechterscoach
(Rotterdam, 25 januari 2014)
Er is meer te winnen; coachen op sociaal gedrag
(Amsterdam, 10 februari 2014)
Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12- jarigen
(Den Bosch, 11 februari 2014)
Verkorte Opleiding Scheidsrechterscoach
(Amsterdam, 13 februari 2014)
Basisopleiding Scheidsrechterscoach
(Heerenveen, 14 februari 2014)
Basisopleiding Scheidsrechterscoach
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_020
Meer bijscholingen
Documenten
Check de downloadpagina
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_022
Afmelden| Contact