Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen kunt u hier de webversie bekijken.
Academie voor Sportkader
18 juni 2013
Nieuws
Auditaanvragen 2013, een reminder!
Inmiddels zitten we al weer in juni en staat de zomerperiode voor de deur. Zoals aan het begin van dit jaar is aangekondigd, dienen de bonden de voor hen ingeplande periodieke audits uiterlijk vóór 1 oktober 2013 aan te vragen bij de Auditorganisatie. Lees verder.
Terug- en vooruitblik Verdelen Middelen Sport (VMS)
Alle aanvragen met betrekking tot kwaliteitsbevordering kader zijn inmiddels beoordeeld en afgerond. Lees verder.
Terug- en vooruitblik opleiding scheidsrechterscoach!
Vanaf het najaar 2012 tot nu is door velen hard gewerkt om het VSK Project Scheidsrechterscoach te ontwikkelen en implementeren. Vanaf begin april dit jaar zijn de eerste pilots gestart en deze worden eind juni afgerond. Lees verder.
Aankondiging Symposium kwalificeren en beoordelen in de sport
De opleidingen voor Sport en Bewegen in het mbo kregen de goedkeuring van de inspectie voor de eerste landelijke exameninstrumenten voor Sport en Bewegen. In diezelfde maand kwamen voor de sportbonden de toetsdocumenten sport gereed en werden deze door algemene vergadering van NOC*NSF goedgekeurd. Lees verder.
Uitgelicht!
Het nieuwe bijscholingsaanbod staat in onze activiteitenkalender. Kijk dus snel welke bijscholing wanneer en waar wordt georganiseerd! Lees verder.
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_006
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
Bijscholingen
Nieuwegein, 22 juni 2013
Sportiviteit & Respect: Nog effectiever opleiden
Amsterdam, 4 september 2013
Basisopleiding Scheidsrechterscoach
Amsterdam, 7 september 2013
Verkorte opleiding scheidsrechterscoach
Arnhem, 18 september 2013
Er is meer te winnen; Coachen op sociaal gedrag
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_016
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_017
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_018
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_019
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_020
Meer bijscholingen
Documenten
>> Integrale tekst richtlijnen 2013-2016

>> Verslag scheidsrechterscoach
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_022
Afmelden| Contact