Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, kunt u hier de webversie bekijken.
Nieuwsbrief Academie voor Sportkader
25 april 2013
Nieuws
Kwalificatiestructuur voor Sport en Bewegen opleidingen van ROC’s
De WOS en NOC*NSF (Jan Minkhorst) zijn lid van de zogenaamde sub-paritaire commissie van het kenniscentrum voor Zorg, Welzijn en Sport : Calibris. Een van de taken van Calibris is het up to date houden van de “Kwalificatiestructuur Sport en Bewegen” waar de ROC’s hun opleidingen Sport en Bewegen op baseren. Naast een inhoudelijke update vinden ook regelmatig structuurwijzigingen plaats van de Kwalificatiestructuur.
Lees meer
Anita Thomassen komt de Academie voor Sportkader versterken!
De komende 4 maanden gaat Anita Thomassen via de SportAssist formule aan de slag met de planning en organisatie van een tweetal bijscholingen. Anita wordt verantwoordelijk voor het verenigingstraject 'Sportief Besturen' en de opleiding 'Scheidsrechterscoach'.
Lees meer
Vooraankondiging Klankbord ASK (27 mei 2013) en Platform Kader Smal (20 juni 2013)
Vóór de zomer staan er nog twee kennisdelingsbijeenkomsten op de planning. Op maandag 27 mei staat het klankbordoverleg gepland. Op donderdag 20 juni staat het Platform Kader Smal weer gepland.
Lees meer
Strategische samenwerking tussen Sport en Onderwijs:
Sportbonden en sportopleidingen op mbo- en hbo-niveau hebben zich verbonden aan de gezamenlijke missie om ervoor te zorgen dat Nederland in 2016 kan beschikken over voldoende en gekwalificeerd sportkader.
Lees meer
Meer en betere coaches op niveau 4 en 5
In de vorige nieuwsbrief is gerefereerd aan het rapport ‘Meer en betere trainer-coaches op niveau 4 en 5’ dat door Henk van de Wetering en Monique Maks (senior adviseurs sport van BMC) in februari jl. is aangeboden aan NOC*NSF. In opdracht van NOC*NSF is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om tot een betere infrastructuur voor de opleidingen op niveau 4 en 5 te komen.
Lees meer
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_006
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
Bijscholingen
Alkmaar, 29 april 2013
Herkennen en voorkomen van seksuele intimidatie
Nieuwegein, 11 mei 2013
Praktijkbegeleider Arbitrage
Breda, 13 mei 2013
Er is meer te winnen; coachen op sociaal gedrag
Nieuwegein, 16 mei 2013
Begeleidingsgesprekken voeren
Heerenveen, 18 mei 2013
Praktijkbegeleider in de Sport
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_016
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_017
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_018
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_019
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_020
Meer bijscholingen
Documenten
Rapport meer en betere trainers-coaches niveau 4 en 5
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_022