Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen kunt u hier de webversie bekijken.
Nieuwsbrief Academie voor Sportkader
27 maart 2013
Nieuws
Inspiratiesessie 2; bestuurlijk kader op lokaal niveau
Op maandag 11 maart heeft de eerste inspiratiesessie van de Academie voor Sportkader plaatsgevonden. Ditmaal te gast bij hockeyvereniging SCHC te Bilthoven. De ASK heeft vanuit de ontwikkelagenda 2013 haar taken heeft verbreed van sporttechnisch en arbitrerend kader naar bestuurlijk kader. Vandaar dat het thema ‘bestuurlijk kader op lokaal niveau’ centraal stond.
Lees meer
Naar een gezamenlijke opleiding op niveau 4
Zestien sportbonden en twee onderwijsinstituten werken samen met NOC*NSF/ ASK aan het realiseren van een unieke opleiding: een gezamenlijke opleiding op niveau 4. Deze samenwerking vloeit voort uit het rapport ‘Meer en betere trainer-coaches op niveau 4 en 5’ dat door Henk van de Wetering en Monique Maks (senior adviseurs sport van BMC) in februari jl. is aangeboden aan NOC*NSF. 
Lees meer
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_006
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
Meer nieuws
Bijscholingen
Alkmaar, 6 april 2013
Trainen en coachen van jongeren met autisme
‘s-Hertogenbosch, 6 april 2013
Trainen en coachen van 6-12 jarigen
Enschede, 6 april 2013
Er is meer te winnen; coachen op sociaal gedrag
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_014
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_016
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_017
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_018
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_019
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_020
Meer bijscholingen
Documenten
- Verslag inspiratiesessie 2: Bestuurders op lokaal niveau
Meer downloads
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_022
Afmelden| Contact