1 oktober 2012
Start uitbesteding opleidingen VolleybalACADEMIE
Vanaf september 2012 gaat de NeVoBo stapsgewijs de organisatie en uitvoering van trainers en scheidsrechtersopleidingen uitbesteden aan volleybalondernemers. In de pilot lopende in seizoen 2012-2013 gaan Arno van Solkema (Noord), Roy Wassen (Oost), Pim Scherpenzeel (West) en Patrick Tonnaer (Zuid) via een soft franchiseconstructie de opleidingen aanbieden.
Lees verder
Gebruik logo op diploma auditing
Als gevolg van de instemming met het Handboek Audit Sportkader tijdens de AV van 15 november 2011 is besloten dat een positieve audituitslag bonden het recht geeft om tijdens de vier op de audit aansluitende volledige kalenderjaren het NOC*NSF logo op de diploma’s te plaatsen en te vermelden dat NOC*NSF het betreffende diploma erkent.
Dit keurmerk betekent dat de toetsing van de betreffende sportbond voldoet aan de gezamenlijk overeengekomen kwaliteitscriteria.
Lees verder
Terugblik op bijeenkomst Ontwikkelagenda 2013; voor, door en met bonden!
Op maandag 10 september is er onder leiding van de ASK een brainstorm gehouden met als gewenst resultaat de input te verzamelen voor de ontwikkelagenda 2013 van de ASK. Deze ontwikkelagenda is de uitwerking van en wil een bijdrage leveren aan de sportagenda 2016. En natuurlijk draagt ze bij aan de uitwerking van het kaderonderdeel van de meerjarenplannen van sportbonden. Meer dan 30 vertegenwoordigers van 20 sportbonden waren aanwezig om een bijdrage te leveren aan de ontwikkelagenda voor 2013.
Lees verder
Terugblik maand van het kader
September 2012, dé maand waarin kader centraal staat! Trainers/coaches die wekelijks zorgdragen voor het trainen van de jeugd en senioren. Scheidsrechters die wekelijks zorgen voor een sportieve wedstrijd zonder ongeregeldheden. Bestuurders die er voor zorgen dat sporters binnen een leuke, gezellige en veilige vereniging op recreatief of prestatief niveau kunnen sporten. En uiteraard de vrijwilligers die uit liefde voor de vereniging een bijdrage leveren aan de werkzaamheden binnen de vereniging.
Lees verder
Terugblik masterclass sportparticipatie bij s.v. Zwaluwen Utrecht 1911
Op 17 september stond de masterclass sportparticipatie gepland. Niet geheel ontoevallig stond tijdens deze 3e masterclass sportparticipatie het expertisegebied kader centraal. Directeuren breedtesport en managers leven lang sporten hebben samen gesproken over de kaderproblematiek op verenigingsniveau. Te gast bij omnivereniging s.v. Zwaluwen Utrecht 1911 zaten we meteen middenin de sportpraktijk.
Lees verder
Informatieavonden over aanpassingen nieuwe Kwalificatiestructuur Sport 2012
Sportbonden die volgens de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) 2012 willen werken kunnen daar vanaf dit moment mee starten. Vanaf het cursusjaar 2014-2015 zijn sportbonden echter verplicht gebruik te maken van de KSS 2012. Momenteel worden de Proeven van Bekwaamheid (PVB’s) die bij deze vernieuwde KSS 2012 ontwikkeld. Deze zullen door de AV van mei 2013 vastgesteld worden in haar vergadering maar zijn als concept vanaf het begin van 2013 beschikbaar.
Lees verder
Facts & Figures, Sportkader in Nederland
Er bestaan verschillende monitoren en rapportages waarin informatie met betrekking tot sportkader in Nederland is te vinden. Nu viel het ons op dat het geheel wel erg versnipperd en uiteenlopend is. Het Facts & Figures document creëert overzicht in welke informatie, vanuit verschillende bronnen, beschikbaar is
Lees verder
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_011
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_012
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_013
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_014
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_016
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_017
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_018
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_019
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_020
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_021
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_022
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_023
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_024
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_025
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_026
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_027
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_028
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_029
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_030