Stay cool under pressure

weerbaarheid-trainers-leiders

Sport is emotie. Soms neemt dit in negatieve zin de overhand en is er sprake van verbaal of zelfs fysiek geweld. Het komt regelmatig in de media naar voren, maar trainers herkennen het ongetwijfeld ook vanuit situaties waar zijzelf bij betrokken zijn geweest. Ze willen iets doen om de gemoederen tot bedaren te brengen. Hoe kan iemand een situatie herkennen vóór die escaleert? En hoe kan je op de juiste manier handelen- zowel verbaal als non-verbaal?

 


Wil je deze opleiding als individu volgen?

Onze nieuwe website sportopleidingen.nl is gelanceerd. Op dit vernieuwde platform vind je voortaan al onze opleidingen en (bijscholingen) voor individuele trainers, bestuurders, scheidsrechters, opleiders en vrijwilligers. Wil je deze opleiding als individu volgen? Ga dan naar www.sportopleidingen.nl.

Hier op www.academievoorsportkader.nl vind je al onze incompany opleidingen/scholingen die we op maat kunnen leveren. Wanneer, waar en hoe jou het beste uitkomt. Voor kleine en grote groepen.


 

Het is belangrijk dat deelnemers het gedrag van hun eigen sporters in spanningsvolle situaties herkennen: wat zijn de belangrijkste kenmerken en hoe kan iemand tijdig grenzen stellen? In de praktijk is het helaas vaak zo dat iemand de situatie pas herkent als het al te laat is. Het is dan van belang dat trainers zich niet mee laten voeren in de emotie van het moment. Trainers moeten hun hoofd erbij houden. Communiceren kan op veel manieren: niet alleen met taal, maar ook met lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en gebaren. Tijdens deze scholing leren de trainers verbaal en non-verbaal op zo’n manier te reageren, dat ze bijdragen aan de-escalatie van de situatie.

De scholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen. Een diploma is niet vereist. Deze (bij)scholing wordt gegeven op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Meer info

Na afloop van de scholing krijgen deelnemers een handboek met achtergrondinformatie.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

Duur

De scholing bestaat uit twee dagdelen.

Programma

De scholing biedt praktische tools en vaardigheden om iemands eigen emoties te controleren. Deelnemers leren – door middel van weerbaarheidsprincipes uit de vechtsport – hoe ze zichzelf weer ‘in control’ kunnen brengen als ze geprovoceerd worden of als ze voelen dat hun emoties de overhand dreigen te nemen.

Vervolgens krijgen ze handvatten aangereikt hoe ze als trainer in dreigende situaties kunnen handelen om verdere escalatie te voorkomen, als het gaat om eigen sporters, toeschouwers, scheidsrechters of tegenstanders. Dat begint met het tijdig herkennen van dergelijke situaties en hoe ze daarbij grenzen kunnen stellen. Wat zijn de belangrijkste fases en kenmerken van mogelijke escalaties? Wanneer kan iemand nog iets doen en wat kunnen ze dan precies doen?

Meer info

De twee dagdelen van de scholing vinden plaats in een gymzaal. Deelnemers nemen dus niet alleen pen en papier mee, maar ook zaalschoenen en sportkleding. Weerbaarheidslessen worden afgewisseld met theorie en voorbeeldsituaties.

Na deze scholing

  • …weten de deelnemers hoe ze zich zelf onder controle kunnen houden als de spanning hoog oploopt;
  • …leren ze het tijdig herkennen van situaties die uit de hand dreigen te lopen;
  • …weten ze hoe ze moeten optreden op een wijze die bijdraagt aan de-escalatie van de situatie.

Na afloop van de scholing ontvangen deelnemers een bewijs van deelname. Informeer bij de bond of deze scholing mogelijk licentiepunten oplevert.

 

Hieronder vind je een overzicht van alle scholingen 'Stay cool under pressure'. Deelname aan deze scholing bedraagt €80,- maar is vrijgesteld van BTW.
Vanaf 2019 kost deze scholing €100,-.

Er zijn geen bijeenkomsten.
Deel dit via: